/ 3 نظر / 5 بازدید
پیروی

سلام اززحمات شما سپاسگزارم خداوندبه شما توفیق دهد

یاسر

اکنون زنده نگهداشتن یاد شهدا, کم از شهادت نیست التماس دعا

امیرعباس

سلام، زیارت قبول ایشون حاج علی آقای سعیدنژاد هستند؟