/ 8 نظر / 7 بازدید
اسدی

چه عکس های خوبی بود

حسين شهيدي

عالي

محمد مهدی قاضی

خیلی حال داد .[فرشته][نیشخند][قلب][ماچ][گل]

[خنثی][قهقهه]

نازی

[خنثی][قهقهه]عالی

عباچي

من نگاه كنيد انگار عينك دودي زدم

عباچي

خيلي خوب بود

محمد علی کاظمی

[قلب]واقعا هیچ مدرسه ای مثل پیام غدیر نیست