بروزرسانی معرفی فضاهای مدرسه

معرفی فضاها و مکانهای دبستان پیام غدیر منطقه 12

سالن غذاخوری دانش آموزان

 

 سالن غذاخوری دانش آموزان

 

آزمایشگاه

 

 دفتر انتشارات مدرسه

 

 حیاط مدرسه

 

روابط عمومی

 

اطاق نظامت

 

دفتر سرپرست پایه ششم

 

 راهرو کلاس های دوم و سوم

 

دفتر سرپرست پایه های دوم و سوم

 

دفتر سرپرست پایه اول

 

کلاس پیش دبستانی

 

راهرو پایه اول

 

 نمازخانه

 

دفتر سرپرست پایه چهارم و پنجم

 

راهرو کلاس های چهارم و پنجم

 

اطاق  طراحی و حروف چینی

 

اطاق استراحت معلمین

 

کتابخانه

 

کتابخانه

 

دفتر مدیریت

 

واحد سایت مدرسه

 

/ 0 نظر / 6 بازدید