/ 2 نظر / 6 بازدید
علیرضا علوی مفرد

سلام آقای مرادی عزیز روزتون مبارک من همیشه به یادشماهستم یه باد کلاس خوب دوم

وفقی

آقای زمانی آقای مرادی آقای خالقی نژاد روزتون مبارک. از همه زحمات شما تشکر می کنیم.