/ 1 نظر / 6 بازدید
حضرتی

سلام علیکم خیلی ممنون ازاینکه امیرحسین رامورد لطف قراردادید وموجبات تشویق اورا فراهم نمودیدخداراشاکرم ضمن تشکرخواهش میکنم طوری برنامه ریزی بفرمایید که مانع حضور ایشان سرکلاس نشود وخدای نکرده ازدرس عقب بماند امروزایشان ازابتدا جلسه دردفتر پرورشی بودتاساعت 10:45ومی شدیک ربع قبل ازکلاس می آمد من خیلی کوچکترازاین هستم که به تدابیرشمابزرگواران نقدی داشته باشم اماچه کنم که مادرهستم ودلواپس لحظه لحظه عمر پسرم بازهم تشکرمیکنم ازشماولطفی که به امیرحسین دارید برای عاقبت بخیریش دعا بفرمایید یاعلی