دبستان پیام غدیر ( پسرانه غیردولتی ) - منطقه 12 تهران

میدان بهارستان - خ صفی علیشاه - پ 122 - تلفن 77537441


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/۳/۱۳ساعت ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/۳/٧ساعت ٢:٥٠ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()

برای مشاهده کلیپ ها به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/۳/٤ساعت ۸:٤٤ ‎ق.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/۳/٤ساعت ۸:٤۱ ‎ق.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/۳/۳ساعت ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()

نوشته شده در ۱۳٩۳/۳/۳ساعت ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/۳/۳ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۳۱ساعت ۳:٥۸ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۳٠ساعت ۱:٤۳ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۳٠ساعت ۱:٢٠ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۳٠ساعت ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()

نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۳٠ساعت ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()

نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۳٠ساعت ۱٢:۳٦ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()

نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۳٠ساعت ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()

نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۳٠ساعت ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۳٠ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۳٠ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٢٩ساعت ۳:٠۱ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٢۸ساعت ٢:۳٧ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٢۸ساعت ٢:۳٤ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٢۸ساعت ٢:٢٩ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٢۸ساعت ٢:٢۸ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٢٧ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٢٧ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٢٧ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()

برای مشاهده بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٢٧ساعت ۱:٥٦ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٢٧ساعت ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٢۱ساعت ٢:۱٩ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٢۱ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٢۱ساعت ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()

 کلیپ تصویری جشن میلاد امام جواد علیه السلام در دبستان پیام غدیر با مولودی خوانی دانش آموز گرامی کلاس پنجم جناب آقای علی غلامی

نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٢٠ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٢٠ساعت ٢:۳۸ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٢٠ساعت ٢:۳۸ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()

نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٢٠ساعت ۱:۱٩ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٢٠ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()

IMG11522674 

1- علیرضا سیاح نظری – کلاس اول 2

2- محمد امین محبی – کلاس اول 2

3- سید علی میریان – کلاس سوم 1

4- سید علی اخلاقی مدیری – کلاس سوم 2

5- صباغیان و سلطان بیگی – کلاس چهارم 1

6- علی حاج منوچهری – کلاس چهارم 2

7- محمد رضا خالصی – کلاس پنجم 1

8- محمد امین نوربخش – کلاس ششم 2


 

نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۱٧ساعت ۱٢:۳٦ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۱٧ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۱٧ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۱٦ساعت ۱:٥٥ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۱٦ساعت ۱:٥٠ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


برای مشاهده کلیپ های تصویری به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۱٥ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()

043014_0935_1.jpg 

1- ابوالفضل جواهر پور – کلاس دوم 1

2- سید متین طباطبائی – کلاس دوم 2

3- محمد مهدی زیویار – کلاس سوم 1

4- محمد صدرا ادیبی فر – کلاس سوم 2

5- محمد حسین آقائی – کلاس چهارم 1

6- مهدیار مصلحی شاد – کلاس چهارم 2

7- رضا جمشیدی – کلاس پنجم 1

8- علی رئیسی فرد – کلاس ششم 1

نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۱٥ساعت ٤:۳٧ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()

040814_0952_1.jpg

1- محمد طاها ابتکار – کلاس پنجم 1

2- سید محمد صدرا نیک نژاد – کلاس پنجم 2

3- محمد امین احمدی – کلاس چهارم 2

4- محمد مهدی ابراهیم صراف – کلاس سوم 1

5- محمد پارسا عبدالمجیدی – کلاس دوم 2

نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۱٥ساعت ٤:۳٦ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۱٥ساعت ٤:۳٢ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۱٥ساعت ٤:۳٠ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۱٤ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۱٤ساعت ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۱٤ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()

نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۱٤ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()

نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۱٤ساعت ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۱٤ساعت ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۱٤ساعت ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۱۳ساعت ٢:٥۳ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()

برای مشاهده کلیپ های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمائید


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۱۳ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۱۳ساعت ٢:٠٧ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۱٠ساعت ۱:٢٦ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()

آثار برگزیده مسابقه کتاب نویسی دانش آموزان دبستان پیام غدیر (طرح کتاب من)


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۱٠ساعت ۱:۱۸ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۱٠ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٩ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٩ساعت ۱:٠٧ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٩ساعت ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٩ساعت ٩:٢۱ ‎ق.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()

دانش آموزان عزیز کلاس اول 2 برای ارسال دیکته خود بر روی سایت، روی نظرات همین مطلب کلیک کنید و در قسمت نام ، نام و نام خانوادگی خود و در قسمت متن پیام ، دیکته خود را بنویسید.

تذکر: قسمت های دیگر فرم را لازم نیست تکمیل نمایید

نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۸ساعت ۳:۱۳ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۸ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۸ساعت ٧:٥٦ ‎ق.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٧ساعت ٢:٠٧ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()

نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٧ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٧ساعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()

نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٦ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٦ساعت ۱:٢٦ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()

نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٦ساعت ۱:۱۸ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٦ساعت ۱:۱۸ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٦ساعت ۱:۱٥ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٦ساعت ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٦ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۳ساعت ۱:۳٦ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۳ساعت ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۳ساعت ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۳ساعت ٩:٥٩ ‎ق.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۳ساعت ۸:٠۱ ‎ق.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۳ساعت ٧:٥٦ ‎ق.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٢ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٢ساعت ۸:۳٧ ‎ق.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٢ساعت ۸:۳٤ ‎ق.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


برای مشاهده بقیه کلیپ ها به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٢ساعت ۸:۳٢ ‎ق.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۱ساعت ۱:۳٤ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۱ساعت ۱:٢٥ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۱ساعت ۸:٢۱ ‎ق.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/۱/۳۱ساعت ۱:٠۳ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/۱/۳۱ساعت ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/۱/۳٠ساعت ۸:٥٧ ‎ق.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/۱/۳٠ساعت ۸:٢۸ ‎ق.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/۱/٢٧ساعت ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()

نوشته شده در ۱۳٩۳/۱/٢٧ساعت ٩:٥٩ ‎ق.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/۱/٢٧ساعت ٩:٥٦ ‎ق.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/۱/٢٧ساعت ٩:٥۱ ‎ق.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/۱/٢٧ساعت ٩:٢٦ ‎ق.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/۱/٢٦ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/۱/٢٦ساعت ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩۳/۱/٢٦ساعت ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ توسط دبستان پیام غدیر نظرات ()


Design By : Pichak