دبستان پیام غدیر ( پسرانه غیردولتی ) - منطقه 12 تهران
دوره ی اول : میدان بهارستان - خ مردم - خ گل محمدی *** دوره ی دوم :میدان بهارستان - خ صفی علیشاه - پ 122 - تلفن 77537441 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
[ ۱۳٩٦/٦/٢۸ ] [ ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٦/٦/٢٧ ] [ ۳:۱۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٦/٦/٢٧ ] [ ۳:٠٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٦/٥/٢٤ ] [ ۳:٤۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٦/٥/٢٤ ] [ ۳:۱۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٦/٥/٢٤ ] [ ۳:٠٥ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٦/٥/۱٧ ] [ ۳:٢٥ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٦/٥/۱٦ ] [ ٤:٤٥ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٦/٥/۱٥ ] [ ۳:٤۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٦/٥/۱٠ ] [ ۳:٥۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٦/٥/٩ ] [ ٤:٠٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٦/٥/۸ ] [ ۳:۳۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٦/٥/۳ ] [ ٢:٤۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٦/٥/۳ ] [ ۱:۳۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٦/٥/۱ ] [ ٤:۱۱ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٦/٥/۱ ] [ ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٦/٤/٢٧ ] [ ٤:۳٥ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٦/٤/٢٥ ] [ ۳:٤٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٦/٤/٢٥ ] [ ۱:٤٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٦/٤/٢٠ ] [ ۳:٠۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٦/٤/٢٠ ] [ ۱:۳٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٦/٤/۱۸ ] [ ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٦/٤/۱٤ ] [ ٢:٤٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٦/٤/۱۳ ] [ ۳:۳۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٦/٤/۱٢ ] [ ۳:٠٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٦/٤/۱۱ ] [ ۳:٠۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٦/٦ ] [ ٦:۳٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٥/۳۱ ] [ ٩:۱۳ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٥/٢۸ ] [ ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٥/٢٧ ] [ ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٥/٢٤ ] [ ۸:٤٦ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٥/٢٢ ] [ ٦:٥٠ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٥/٢۱ ] [ ٧:٢۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٥/۱٩ ] [ ٦:٤٠ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٥/۱٧ ] [ ٧:٤٩ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٥/۱٤ ] [ ۸:٠۱ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٥/۱٢ ] [ ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٥/۱۱ ] [ ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٥/۱۱ ] [ ۱:٠٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٥/۱٠ ] [ ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٥/٥ ] [ ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٥/٤ ] [ ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

PayameGhadir

گزارش


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٥/۳ ] [ ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٤/۳٠ ] [ ٧:۱٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٤/۳٠ ] [ ٧:۱٠ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٤/۳٠ ] [ ٧:٠٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/۳/٥ ] [ ۸:٤٧ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/۳/۳ ] [ ۸:٢۱ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/۳/٢ ] [ ۸:٢۸ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/۳/٢ ] [ ۸:٢۳ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/۳/٢ ] [ ۸:۱٩ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/۳۱ ] [ ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/۳۱ ] [ ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/۳٠ ] [ ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢۸ ] [ ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

PayameGhadir

ردیف اول بالا از سمت راست:
یونس سیفان،حسین اکرمی،سید محمد حسین امیر موسوی،علی دقیقی

ردیف دوم:
امیر علی و امیر حسین زارعی،حسین محمدپورمهیاری، مهدیار مصلحی شاد، محمد سعید خوئینی تبار،محمد امین احمدی

ردیف سوم نشسته :
محمد جعفر کافی آبادی، امیرارشیا باقرزداه،سید محمد حسینی،محمد صادق خداکرم،سید علیرضا صالح،علی قربان کریمی، محمد سجاد طلا

[ ۱۳٩٤/٢/٢۸ ] [ ۱٢:۳۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢۸ ] [ ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢۳ ] [ ٩:٥٥ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢۳ ] [ ٩:٥۱ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢۳ ] [ ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢۱ ] [ ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢۱ ] [ ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢۱ ] [ ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢٠ ] [ ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢٠ ] [ ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/۱٩ ] [ ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/۱٩ ] [ ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/۱٦ ] [ ۱:٤٧ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

050415_0910_16.jpg

برای مشاهده کلیپ های تصویری به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٢/۱٥ ] [ ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/۱٤ ] [ ۱:۳٩ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/۱٤ ] [ ۱:۳٤ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/۱٤ ] [ ۱:۳۱ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/۱۳ ] [ ۱:٤٧ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/۱۳ ] [ ۱:٤٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

PayameGhadir

 

برای دیدن فیلم جشن میلاد امام جواد علیه السلام به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٢/٩ ] [ ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٩ ] [ ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

PayameGhadir

PayameGhadir

[ ۱۳٩٤/٢/۸ ] [ ۱:٤٤ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/۸ ] [ ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/۸ ] [ ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/۸ ] [ ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/۸ ] [ ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٧ ] [ ٢:٠۱ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٧ ] [ ۱:٤٤ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٦ ] [ ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٦ ] [ ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٦ ] [ ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٦ ] [ ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٦ ] [ ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

PayameGhadir

برای دیدن کلیپ شهادت امام هادی علیه السلام به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٢/٢ ] [ ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢ ] [ ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

PayameGhadir

برای مشاهده تصاویر بیشتر به ادامه مطلب
مراجعه نمائید


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٢/٢ ] [ ٩:٢٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢ ] [ ٩:٢٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢ ] [ ٩:٢٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢ ] [ ٩:۱٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢ ] [ ٩:۱٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢ ] [ ٩:٠٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢ ] [ ٩:٠۱ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢ ] [ ۸:۳۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢ ] [ ۸:۳٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/۱/۳۱ ] [ ٢:٠٦ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

امکانات وب
دانشنامه عاشورا Online User
  • تبلیغات متنی | مهم نیوز