دبستان پیام غدیر ( پسرانه غیردولتی ) دوره ی دوم - منطقه 12 تهران
نشانی :میدان بهارستان - خ صفی علیشاه - پ 122 - تلفن 77537441
قالب وبلاگ

براى ثبت نام در آزمون های استعداد درخشان اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده تصاویر به ادامه مطلب مراجعه نمائید


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱۱/٢٤ ] [ ٧:٥۱ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/٢٤ ] [ ٧:۳۸ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/٢٤ ] [ ٧:۳٧ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/٢٢ ] [ ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/٢٢ ] [ ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/٢٢ ] [ ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/۱٩ ] [ ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]

دبستان پیام غدیر

برای مشاهده کلیپ تصویری به ادامه مطلب مراجعه نمائید.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱۱/۱٩ ] [ ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/۱٩ ] [ ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/۱٩ ] [ ٩:۱٤ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/۱٩ ] [ ٩:۱۳ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/۱٩ ] [ ٩:۱۱ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/۱٩ ] [ ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/۱٩ ] [ ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/۱۳ ] [ ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/۱۳ ] [ ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/۱۳ ] [ ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/۱۳ ] [ ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/۱۳ ] [ ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/۱۳ ] [ ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/۱۳ ] [ ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/۱۳ ] [ ۱٢:٠٥ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/۱۳ ] [ ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/۱۳ ] [ ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/۱٢ ] [ ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/۱٢ ] [ ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/۱۱ ] [ ۸:٤٩ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/۱۱ ] [ ٧:٠٠ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/۱٠ ] [ ۸:٢٦ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/۱٠ ] [ ۸:٢٤ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/۱٠ ] [ ۸:٢۳ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/۱٠ ] [ ۸:۱٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/۱٠ ] [ ٥:٥٦ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]

دبستان پیام غدیر

برای مشاهده کلیپ تصویری به ادامه مطلب مراجعه نمائید


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱۱/۸ ] [ ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/۸ ] [ ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/۸ ] [ ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/٧ ] [ ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/٧ ] [ ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/٧ ] [ ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]

دبستان پیام غدیر

برای مشاهده کلیپ تصویری به ادامه مطلب مراجعه نمائید 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱۱/٧ ] [ ۱٢:٠٥ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/٦ ] [ ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/٦ ] [ ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/٦ ] [ ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/٥ ] [ ۸:٠٩ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/٥ ] [ ۸:٠٥ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/٥ ] [ ۸:٠٤ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]

دبستان پیام غدیر

برای مشاهده کلیپ تصویری به ادامه مطلب مراجعه فرمائید


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱۱/٥ ] [ ٧:٠۳ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/٥ ] [ ٦:٥۸ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]

دبستان پیام غدیر

ردیف اول بالا از سمت راست:
مهدیار هاشمی – امیرعلی حقیقت فرد

ردیف دوم:
محمد هادی بهفراد – سید علی میریان – سید الیاس ربانی – علیرضا فرهمند زاد

ردیف سوم نشسته :
امیرعباس رضایی – علی جمالی – امیرحسین پیراینده – سید محمد علی لنکرانی – سید احمد رضا طباطبایی


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱۱/٤ ] [ ۸:۳٧ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]

دبستان پیام غدیر

ردیف اول بالا از سمت راست:
محمد علی شاه بختی – امیرحسین عابدینی – مهدی باقری – امیرحسین محمد – محمد جواد مشایخی – محمدحسین ایلخانی

ردیف دوم:
محمد ایمان خزانه داری – سید علی میرمعینی – معین دربانی – حسین شکوهی – سید علی موذنی – پارسا نیکخواه

ردیف سوم نشسته :
علی داورزنی – ابوالفضل خان بابایی – ابوالفضل جواهر پور – محمدحسین تهرانی مقدم – امیرحسین عرب – محمد صادق عالی خانی – سید محمدرضا میرعلی


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٩/٢٥ ] [ ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/٤ ] [ ٧:۳۳ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/٤ ] [ ٧:٢٩ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/٤ ] [ ٧:٢٦ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/۳ ] [ ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/۳ ] [ ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/۳ ] [ ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/۳ ] [ ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/۱ ] [ ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱۱/۱ ] [ ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱٠/۳٠ ] [ ٩:٢٧ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱٠/۳٠ ] [ ٩:٢٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱٠/۳٠ ] [ ٦:٠٥ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]

دبستان پیام غدیر

برای مشاهده کلیپ تصویری به ادامه مطلب مراجعه نمائید


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢٧ ] [ ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢٧ ] [ ۸:۱٦ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢٧ ] [ ۸:٠٥ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]

دبستان پیام غدیر

برای مشاهده کلیپ تصویری به ادامه مطلب مراجعه نمائید


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢٧ ] [ ٧:٥۱ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]

دبستان پیام غدیر

برای مشاهده کلیپ تصویری به ادامه مطلب مراجعه نمائید


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢٧ ] [ ٧:٠٩ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢٧ ] [ ٧:٠٠ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢٦ ] [ ۸:۱۱ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢٦ ] [ ۸:٠۸ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢٦ ] [ ۸:٠٥ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢٦ ] [ ٧:٥٩ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢۳ ] [ ۸:٤۸ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢۳ ] [ ۸:٢٧ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]

دبستان پیام غدیر

برای مشاهده کلیپ تصویری به ادامه مطلب مراجعه نمائید


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢۳ ] [ ٧:۱۳ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢۳ ] [ ٦:٥٩ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]

011216_0521_21.jpg

برای مشاهده کلیپ تصویری به ادامه مطلب مراجعه نمائید


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢٢ ] [ ۸:٥٩ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢٢ ] [ ٦:٥۸ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢٢ ] [ ٦:٥٤ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢٢ ] [ ٦:٥٠ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢٢ ] [ ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]

011116_0637_10.jpg

برای مشاهده کلیپ تصویری به ادامه مطلب مراجعه نمائید


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢۱ ] [ ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢۱ ] [ ٧:٥٠ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢۱ ] [ ٧:٤۸ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢۱ ] [ ٧:٤٥ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢۱ ] [ ٧:٢٩ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢۱ ] [ ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢۱ ] [ ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢۱ ] [ ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢۱ ] [ ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢۱ ] [ ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]

010916_0508_23.jpg

برای مشاهده کلیپ تصویری به ادامه مطلب مراجعه نمائید 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱٠/۱٩ ] [ ٩:۱٧ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]

010916_0639_4.jpg

برای مشاهده کلیپ تصویری به ادامه مطلب مراجعه نمائید


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱٠/۱٩ ] [ ٩:۱۱ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱٠/۱٩ ] [ ٧:٤٩ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱٠/۱٩ ] [ ٧:٤٠ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱٠/۱٩ ] [ ٦:۱٤ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]

010616_1105_16.jpg

برای مشاهده کلیپ تصویری به ادامه مطلب مراجعه نمائید


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱٠/۱٧ ] [ ۱٢:۳٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱٠/۱٧ ] [ ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱٠/۱٦ ] [ ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۱٠/۱٦ ] [ ۸:٠۳ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

امکانات وب