گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس فارسی شفاهی – پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/٧ | ۱:٤٧ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس نگارش – پایه پنجم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/٧ | ۱:٤٤ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس نگارش – پایه چهارم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/٧ | ۱:۳۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس هدیه آسمان – پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/٦ | ۱:٢٤ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس ریاضی – پایه پنجم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/٦ | ۱:۱٠ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس ریاضی – پایه چهارم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/٦ | ۱:٠٦ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس املاء – پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/۳ | ۱:٥۳ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس هدیه آسمان – پایه پنجم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/۳ | ۱:٤٧ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس زبان انگلیسی – پایه چهارم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/۳ | ۱:٤٤ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس ریاضی – پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/٢ | ٢:٢۳ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس علوم – پایه پنجم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/٢ | ٢:۱٢ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس علوم – پایه چهارم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/٢ | ٢:٠۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس نگارش – پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/۱ | ٢:٤٠ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس املاء – پایه پنجم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/۱ | ٢:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس هدیه های آسمان – پایه چهارم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/۱ | ٢:٢۱ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

متولدین اردیبهشت ماه تولدتان مبارک

Islamic School

ردیف اوّل از بالا از سمت راست:

آقایان بهارمست – شعبانی - خاکسار – حسینی – باقر زاده – ربانی –طلا – برجی – پرورده

   

ردیف وسط از سمت راست:

موسوی - نبی - ده نو – خرازی مقدم – آقا میر – یوسف خیل – اسماعیل بیگی – کوهی- توسلی

   

ردیف سوم (نشسته):

آریایی جو – میراحمدیان - سید جوادی - خان بابائی – ابوالقاسمی – اکبری – سخایی

    

Islamic Schoolتاريخ : ۱۳٩٦/٢/۳۱ | ٤:٤۳ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از پخش مستند فضا و چاله های فضایی – پایه چهارم

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/۳۱ | ٤:۱٧ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از انجام تمرینات ورزشی در ورزشگاه – پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/٢٧ | ٥:٢٧ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جلسه انجمن اولیاء و مربیان

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/٢٧ | ٥:٠٥ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از اردوی زیارتی قم و جمکران – پایه پنجم

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/٢٦ | ٤:۳٢ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از مسابقه لیگ فوتبال بین تیم های مربیان پایه ششم و نظامت

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/٢٦ | ٤:۱٧ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از برپایی ایستگاه صلواتی امام زمان عجل الله فرجه شریف

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/٢٦ | ٤:۱٥ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از مراسم صبحگاه – جشنواره قرآنی

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/٢٦ | ٤:٠۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از برپایی ایستگاه صلواتی و صرف میان وعده دانش آموزان

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/٢٥ | ٤:۱۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از برپایی ایستگاه صلواتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/٢٤ | ٤:٢٥ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از مراسم صبحگاه – بازی و نشاط

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/٢٤ | ٤:۱۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از برگزاری آزمون مرآت – پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/٢۳ | ٤:٢٥ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن ولادت امام زمان عجل الله فرجه شریف

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/٢۳ | ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصوییری از جشن یادگیری میان نوبت دوم درس خوشنویسی – پایه پنجم

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/٢٠ | ٤:٢٦ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از اختتامیه جشنواره قرآنی دوره سیزدهم

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/۱٩ | ٥:٢٢ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از برگزاری مسابقه فوتبال بین مربیان و پدران دانش آموزان پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/۱۸ | ٥:٠٥ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از برگزاری آزمون رویش مدارس همسو – پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/۱۸ | ٤:٥۳ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از مسابقه هندبال بین مربیان و دانش آموزان پایه پنجم

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/۱۸ | ٤:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از مراسم صبحگاه – بازی و نشاط

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/۱٧ | ٤:٤۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری میان نوبت دوم درس فارسی – پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/۱٦ | ٥:٠۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری میان نوبت دوم درس فارسی – پایه پنجم

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/۱٦ | ٤:٥٥ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از مراسم صبحگاه – جشنواره قرآنی

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/۱٦ | ٤:٥۳ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

تقدیر از برگزیدگان مسابقه نویسنده کوچک

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/۱۳ | ٤:٢٠ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از اختتامیه طرح باران رحمت ویژه همکاران مجموعه فرهنگی پیام غدیر

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/۱۳ | ۳:٥٤ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از مراسم صبحگاه – قرائت جمعی زیارت عاشورا

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/۱۳ | ۳:٤٥ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از مراسم جشن گرامیداشت مقام معلم – پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/۱٢ | ٤:٥٦ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن میلاد امام سجاد علیه السلام

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/۱٢ | ٤:٢٥ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از مراسم جشن گرامیداشت مقام معلم – پایه پنجم

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/۱۱ | ٥:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از مراسم جشن میلاد حضرت اباالفضل العباس علیه السلام

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/۱۱ | ٥:٢۱ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن گرامیداشت مقام معلم – پایه چهارم

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/۱٠ | ٥:٠۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از درس هدیه های آسمان - کلاس پنجم 2

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/٦ | ۳:٠٠ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

تقدیر از یاوران سابق و انتخاب یاوران نظم دوره پنجم

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/٦ | ٢:٤٤ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جلسه شورای دانش آموزی و انتخاب یاوران نظم دوره پنجم

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/٦ | ۱:٤۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از انجام نرمش صبحگاهی

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/٦ | ۱:٢۳ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از ناهار دسته جمعی دانش آموزان در حیاط مدرسه

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/٤ | ٤:۳٢ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از انجام تمرینات ورزشی در ورزشگاه – پایه پنجم

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/٤ | ٤:٢۳ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از مسابقه فوتبال همکاران - تیم های پایه ششم و نظامت

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/٤ | ٤:۱٦ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از مراسم صبحگاه – قرائت جمعی دعای عهد

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/٤ | ۳:٤٢ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از درس فارسی – کلاس چهارم 2

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/۳ | ٤:٠۱ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از صرف ناهار در سالن غذاخوری

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/۳ | ٢:٤٥ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از درس مطالعات اجتماعی – کلاس پنجم 3

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/۳ | ٢:٤۱ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جلسه شورای دانش آموزی دبستان پیام غدیر

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/۳ | ٢:۳۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از اردوی پلانتاریوم (سازمان جغرافیایی ارتش) – پایه چهارم

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/۳ | ۱:٤۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از مراسم عزاداری شهادت امام کاظم علیه السلام

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/۳ | ۱:٤٤ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از انجام تمرینات ورزشی در ورزشگاه – پایه چهارم

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/٢ | ٤:٥٤ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از مراسم صبحگاه – جشنواره قرآنی

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/٢ | ٤:۳٥ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از انجام تمرینات ورزشی در ورزشگاه – پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/٢ | ۳:٤۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از مسابقه فوتبال بین مربیان و دانش آموزان پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/۱ | ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

کسب مقام رتبه ششمی در آزمون مرآت کشوری و تقدیر از دانش آموزان برتر دبستان پیام غ

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/۱ | ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

کسب مقام رتبه ششمی در آزمون مرآت کشوری و تقدیر از همکاران دبستان پیام غدیر

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/۱ | ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از درس قرآن – کلاس چهارم 2

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/۱ | ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از مراسم صبحگاه – قرائت جمعی دعای عهد

تاريخ : ۱۳٩٦/۱/٢۸ | ٤:٥٩ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از درس ریاضی – کلاس پنجم 1

تاريخ : ۱۳٩٦/۱/٢٧ | ٤:٠٩ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از درس فارسی – کلاس پنجم 3

تاريخ : ۱۳٩٦/۱/٢٧ | ٤:٠۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از درس فارسی – کلاس ششم 3

تاريخ : ۱۳٩٦/۱/٢٧ | ٤:٠٦ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از درس ریاضی – کلاس ششم 1

تاريخ : ۱۳٩٦/۱/٢٧ | ٤:٠۳ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از درس ریاضی – کلاس چهارم 3

تاريخ : ۱۳٩٦/۱/٢٧ | ٤:٠۱ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از درس نقاشی – کلاس چهارم 1

تاريخ : ۱۳٩٦/۱/٢٧ | ۳:٥۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از زنگ صف و بررسی وضعیت ظاهری دانش آموزان

تاريخ : ۱۳٩٦/۱/٢٦ | ٥:۱۱ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از درس نقاشی – کلاس پنجم 2

تاريخ : ۱۳٩٦/۱/٢٦ | ٥:٠٩ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

توسل به اهل بیت علیهم السلام برای کسب موفقیت – پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٦/۱/٢٦ | ٤:٤٢ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از مراسم صبحگاه – جشنواره قرآنی

تاريخ : ۱۳٩٦/۱/٢٦ | ٤:۳٥ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از اردوی تفریحی – ورزشی کارتینگ – پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٦/۱/٢۳ | ٢:٤٩ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

مراسم صبحگاه – قرائت جمعی زیارت عاشورا

تاريخ : ۱۳٩٦/۱/٢۳ | ۱:٤٠ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

بررسی و امتیاز دهی به فعالیت های انجام شده دانش آموزان پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٦/۱/٢۱ | ٤:٥۳ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

کلیپ های تصویری از جشن میلاد امیرالمومنین علی علیه السلام

 

برای مشاهده کلیپ های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٦/۱/٢۱ | ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

کلیپ های تصویری از جشن میلاد امام جواد علیه السلام

 

برای مشاهده کلیپ های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٦/۱/٢۱ | ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن میلاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام

تاريخ : ۱۳٩٦/۱/٢۱ | ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

نمایشگاه کاردستی های سفالی دانش آموزان پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٦/۱/٢٠ | ٤:۳۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

توسل به اهل بیت علیهم السلام برای کسب موفقیت – پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٦/۱/٢٠ | ٤:٢٩ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از مراسم صبحگاه – بازی و نشاط

تاريخ : ۱۳٩٦/۱/٢٠ | ٢:۱٤ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جلسه همفکری دانش آموزان و مربیان – پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٦/۱/۱٩ | ٤:۳٩ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن میلاد امام جواد علیه السلام

تاريخ : ۱۳٩٦/۱/۱٩ | ٤:٢٢ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از فعالیت نغمه های ولایت – کلاس پنجم 2

تاريخ : ۱۳٩٦/۱/۱٦ | ٤:۱٦ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از درس قرآن – کلاس چهارم 1

تاريخ : ۱۳٩٦/۱/۱٦ | ٢:٥٢ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از درس زبان انگلیسی – کلاس پنجم 3

تاريخ : ۱۳٩٦/۱/۱٥ | ٤:٤۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از درس ریاضی – کلاس چهارم 3

تاريخ : ۱۳٩٦/۱/۱٥ | ٢:٠٠ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از درس علوم – کلاس پنجم 2

تاريخ : ۱۳٩٦/۱/۱٥ | ۱:٥٦ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جلسه همفکری دانش آموزان با مربیان در آغاز سال جدید – پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٦/۱/۱٥ | ۱:٥۳ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از مراسم صبحگاه – جشنواره قرآنی

تاريخ : ۱۳٩٦/۱/۱٥ | ۱:٤۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از گفتگوی صمیمی با دانش آموزان – پایه پنجم

تاريخ : ۱۳٩٦/۱/۱٤ | ٤:٤٧ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

تجدید عهد دانش آموزان گرامی با امام زمان (عج) در اولین روز سال 1396

تاريخ : ۱۳٩٦/۱/۱٤ | ٤:۳٦ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از آخرین روز سال 95 – روز شاد

تاريخ : ۱۳٩٦/۱/۱٤ | ٤:٢٤ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جلسه آموزشی نحوه کار با طرح بهارانه – پایه پنجم

تاريخ : ۱۳٩٥/۱٢/٢٥ | ٤:٥٠ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از اختتامیه و اهداء جوائز جشنواره موعود

تاريخ : ۱۳٩٥/۱٢/٢٥ | ۳:٤٢ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()