گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم انشا – پایه ششم

[ ۱۳٩٥/۳/۱٠ ] [ ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم اجتماعی - پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/۳/۱٠ ] [ ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم اجتماعی – پایه چهارم

[ ۱۳٩٥/۳/۱٠ ] [ ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری درس املاء – پایه چهارم

[ ۱۳٩٥/۳/٩ ] [ ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری درس ریاضی - پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/۳/٩ ] [ ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری خوشنویسی و قرآن نوبت دوم– پایه ششم

[ ۱۳٩٥/۳/۸ ] [ ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری خوشنویسی نوبت دوم – پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/۳/۸ ] [ ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری علوم نوبت دوم – پایه ششم

[ ۱۳٩٥/۳/٧ ] [ ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری علوم نوبت دوم – پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/۳/٧ ] [ ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری علوم نوبت دوم – پایه چهارم

[ ۱۳٩٥/۳/٧ ] [ ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری درس ریاضی – پایه ششم

[ ۱۳٩٥/۳/٤ ] [ ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری درس املاء – پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/۳/٤ ] [ ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری درس هدیه آسمانی – پایه چهارم

[ ۱۳٩٥/۳/٤ ] [ ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری فارسی – پایه ششم

[ ۱۳٩٥/۳/۳ ] [ ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری فارسی نوبت دوم – پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/۳/۳ ] [ ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری ریاضی نوبت دوم – پایه چهارم

[ ۱۳٩٥/۳/۳ ] [ ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری املا نوبت دوم – پایه ششم

دبستان پیام غدیرموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دبستان پیام غدیر , islamic school , l , payame ghadir
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/۳/۳ ] [ ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری فارسی نوبت دوم – پایه چهارم

[ ۱۳٩٥/۳/۳ ] [ ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم قرآن- پایه چهارم

[ ۱۳٩٥/۳/۱ ] [ ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم قرآن – پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/۳/۱ ] [ ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یاد گیری نوبت دوم هدیه آسمان - پایه ششم

[ ۱۳٩٥/۳/۱ ] [ ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

جشن ولادت امام زمان (عج)

[ ۱۳٩٥/٢/۳۱ ] [ ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری درس زبان – پایه ششم

[ ۱۳٩٥/٢/٢٩ ] [ ٤:٤٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری زبان – پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/٢/٢٩ ] [ ۳:٤٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن ولادت حضرت علی اکبر(ع)

[ ۱۳٩٥/٢/٢۸ ] [ ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری ازجشن یادگیری ریاضی – پایه چهارم

[ ۱۳٩٥/٢/٢٧ ] [ ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری میان نوبت دوم هدیه های آسمان – پایه ششم

[ ۱۳٩٥/٢/٢٧ ] [ ۳:۱٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری میان نوبت دوم ریاضی – پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/٢/٢٥ ] [ ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

برنامه جشن یادگیری پایان سال تحصیلی 95-94

[ ۱۳٩٥/۳/۱٥ ] [ ٤:۱٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری اجتماعی میان نوبت دوم – پایه ششم

[ ۱۳٩٥/٢/٢٥ ] [ ۱:٠۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری املا میان نوبت دوم – پایه چهارم

[ ۱۳٩٥/٢/٢٥ ] [ ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

جشن ولادت حضرت اباالفضل العباس علیه السلام

[ ۱۳٩٥/٢/٢٢ ] [ ٤:٠٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از اردوی تفریحی اردوگاه ایثار

[ ۱۳٩٥/٢/٢٢ ] [ ۱:۳٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از اختتامیه جشنواره قرآنی

[ ۱۳٩٥/٢/٢٢ ] [ ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری ریاضی – پایه ششم

[ ۱۳٩٥/٢/۱٩ ] [ ٢:۱۱ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از درس علوم – کلاس چهارم 3

[ ۱۳٩٥/٢/۱٩ ] [ ۱:٥۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

جشن گرامیداشت مقام معلم- پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/٢/۱٤ ] [ ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از درس فن بیان – کلاس ششم 2

[ ۱۳٩٥/٢/۱٢ ] [ ۱:٤٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از درس علوم – کلاس چهارم 3

[ ۱۳٩٥/٢/۱٢ ] [ ۱:٤۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از درس ریاضی – کلاس پنجم 3

[ ۱۳٩٥/٢/۱٢ ] [ ۱:٤٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از زنگ ورزش در ورزشگاه برق – پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/٢/۸ ] [ ٥:٠۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

جلسه ی هم اندیشی مربیان و دانش آموزان پایه ششم با حضور مدیریت مدرسه

دبستان پیام غدیرموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دبستان پیام غدیر , islamic school , primary school
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/٢/۸ ] [ ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از برگزاری همایش زن و امام زمان (عج)

[ ۱۳٩٥/٢/٦ ] [ ٤:٤٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از بزرگداشت والده گرامی دانش آموز آقای سید علی اخلاقی

[ ۱۳٩٥/٢/٥ ] [ ٥:٠٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از آزمون جامع علوم و ریاضی – کل پایه ها

[ ۱۳٩٥/٢/٥ ] [ ۱٢:٥٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

مختصری در زندگىنامه و سیره حضرت زینب سلام الله علیها

 در اهمیت هوش و ذکاوت آن بانوى بزرگوار همین بس که خطبه طولانى و بلندى را که حضرت صدیقه کبرى فاطمه زهرا (س) در دفاع از حق امیرالمؤمنین (ع) و غصب فدک در حضور اصحاب پیغمبر اکرم (ص) ایراد فرمودند، حضرت زینب (س) روایت فرموده است.

برای مطالعه بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمائیدموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دبستان پیام غدیر , islamic school , primary school , حضرت زینب سلام الله علیها
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/٢/٤ ] [ ۸:٥٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

مراسم عزاداری وفات حضرت زینب سلام الله علیها

[ ۱۳٩٥/٢/٤ ] [ ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

اردوی تفریحی ورزشی دریاچه خلیج فارس

[ ۱۳٩٥/٢/۱ ] [ ٥:٠٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

مختصری در زندگیینامه امام علی علیه السلام

حضرت رسول صلوات الله علیه، قنداقه این نوزاد مبارک را از مادرش تحویل گرفت، نوزاد با زبان فصیح خواند:
"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم، قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤمِنُونَ الَّذینَ فى صَلوتِهِمْ خاشِعُونَ" 
برای مطالعه بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دبستان پیام غدیر , islamic school , primary school , امام علی علیه السلام
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/٢/۱ ] [ ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از ولادت امام علی علیه السلام

[ ۱۳٩٥/٢/۱ ] [ ۳:٥٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از ولادت امام علی علیه السلام

[ ۱۳٩٥/٢/۱ ] [ ۳:٥٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

جشن میلاد امام جواد و حضرت علی اصغر علیهما السلام

[ ۱۳٩٥/۱/۳٠ ] [ ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

مختصری در زندگینامه امام جواد علیه السلام

امام نهم شیعیان حضرت جواد علیه السلام در سال 195هجری در مدینه ولادت یافت. مادر گرامی اش سبیکه یا خیزران است که این دو نام در تاریخ زندگی آن حضرت ثبت است . امام محمد تقی علیه السلام هنگام شهادت پدر بزرگوارشان 8 ساله بود . پس از شهادت جانگداز حضرت رضا علیه السلام در اواخر ماه صفر سال 203ه مقام امامت به فرزند ارجمندش حضرت جوادالأئمه علیه السلام انتقال یافت.

برای مطالعه بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دبستان پیام غدیر , islamic school , primary school , جشن میلاد امام جواد علیه السلام
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/۱/۳٠ ] [ ٦:٤۳ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جلسه مجمع اهل بیت علیهم السلام

[ ۱۳٩٥/۱/٢٩ ] [ ۱:۱٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از درس علوم – کلاس ششم 2

[ ۱۳٩٥/۱/٢٩ ] [ ۱:٠٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از درس علوم – کلاس چهارم 3

[ ۱۳٩٥/۱/٢٩ ] [ ۱:٠٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از درس علوم – کلاس پنجم 1

[ ۱۳٩٥/۱/٢٩ ] [ ۱:٠٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

اردوی تفریحی ورزشی بازدید از بوستان نهج البلاغه – پایه چهارم

[ ۱۳٩٥/۱/٢۸ ] [ ٥:۱٠ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

آموزش هندسه درس ریاضی – کلاس چهارم 3

[ ۱۳٩٥/۱/٢٥ ] [ ٢:٢٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از آزمون علوم – پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/۱/٢٥ ] [ ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

ساخت سازه های ماکارونی در کلاس کار و فناوری پایه ششم

[ ۱۳٩٥/۱/٢٤ ] [ ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

مراسم عزاداری شهادت امام هادی علیه السلام

[ ۱۳٩٥/۱/٢٢ ] [ ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از اختتامیه یاوران نظم

[ ۱۳٩٥/۱/٢٢ ] [ ٢:٢٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از درس فارسی – کلاس چهارم 1

[ ۱۳٩٥/۱/٢٢ ] [ ۱:٠۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از درس فارسی- کلاس ششم 1

[ ۱۳٩٥/۱/٢٢ ] [ ۱:٠٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از درس علوم – کلاس پنجم 2

[ ۱۳٩٥/۱/٢٢ ] [ ۱:٠٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

قرائت جمعی زیارت عاشورا در مراسم صبحگاه

[ ۱۳٩٥/۱/٢۱ ] [ ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

شناخت حیوانات بی مهره و مهره دار در آزمایشگاه علوم پایه چهارم

[ ۱۳٩٥/۱/٢۱ ] [ ٤:٢٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

مراسم جشن میلاد امام باقر علیه السلام

[ ۱۳٩٥/۱/٢۱ ] [ ٧:٠٩ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از نغمه های آسمان – کلاس ششم دو

[ ۱۳٩٥/۱/۱٦ ] [ ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

سلام، سال نو مبارک

[ ۱۳٩٥/۱/۱٦ ] [ ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

برگزاری جلسه مجمع اهل بیت علیهم السلام در دبستان دوره دوم

[ ۱۳٩٥/۱/۱٥ ] [ ۱:٥۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارشی تصویری از درس ریاضی – چهارم 2

[ ۱۳٩٥/۱/۱٥ ] [ ۱:٤٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از زنگ صف

[ ۱۳٩٥/۱/۱٥ ] [ ۱:٤٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از مراسم صبحگاه – جشنواره قرآنی

[ ۱۳٩٥/۱/۱٥ ] [ ۱:٤۱ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

اولین نماز جماعت سال 95

[ ۱۳٩٥/۱/۱٤ ] [ ٤:٠٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از درس علوم – کلاس پنجم 3

[ ۱۳٩٥/۱/۱٤ ] [ ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از آخرین روز سال 94 در مدرسه - روز شاد

[ ۱۳٩٤/۱٢/٢٦ ] [ ۱:۳٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

کلیپ های تصویری از مراسم عزاداری حضرت زهرا سلام الله علیها – روز سوم

دبستان پیام غدیر

برای مشاهده کلیپ ها به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دبستان پیام غدیر , islamic school , primary school , عزاداری شهادت حضرت زهرا
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱٢/٢٦ ] [ ۸:۳۸ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

کلیپ های تصویری از مراسم عزاداری حضرت زهرا سلام الله علیها – روز دوم

دبستان پیام غدیر

برای مشاهده کلیپ ها به ادامه مطلب مراجعه بفرمایید.

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دبستان پیام غدیر , islamic school , primary school , عزاداری شهادت حضرت زهرا
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱٢/٢٦ ] [ ٧:٥٩ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

مراسم عزاداری فاطمیه دم – روز سوم

[ ۱۳٩٤/۱٢/٢٥ ] [ ۱:۱٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

کلیپ های تصویری از مراسم عزاداری حضرت زهرا سلام الله علیها – روز اول

دبستان پیام غدیر

برای مشاهده کلیپ تصویری به ادامه مطلب مراجعه بفرمایید. موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دبستان پیام غدیر , islamic school , primary school , عزاداری شهادت حضرت زهرا
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱٢/٢٤ ] [ ۸:۳٠ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

مراسم عزاداری فاطمیه – روز دوم

[ ۱۳٩٤/۱٢/٢٤ ] [ ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

اردوی تفریحی ورزشی پارک سرخه حصار - پایه ششم

[ ۱۳٩٤/۱٢/٢٢ ] [ ٤:٥۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

مراسم عزاداری فاطمیه دوم – روز اول

[ ۱۳٩٤/۱٢/٢٢ ] [ ٤:٠٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از اهداء جوایز برگزیدگان جشنواره موعود

[ ۱۳٩٤/۱٢/۱٩ ] [ ٤:۱٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

کلیپ های تصویری مراسم اختتامیه جشنواره موعود

دبستان پیام غدیر

برای مشاهده کلیپ تصویری به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دبستان پیام غدیر , islamic school , primary school , اختتامیه جشنواره موعود
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱٢/۱٩ ] [ ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

مراسم اختتامیه جشنواره موعود

[ ۱۳٩٤/۱٢/۱٧ ] [ ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

کلیپ تصویری از برنامه های برگزار شده در مراسم صبحگاه قرائت جمعی دعای عهد

دبستان پیام غدیر

برای مشاهده کلیپ تصویری به ادامه مطلب مراجعه بفرمایید.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دبستان پیام غدیر , islamic school , primary school , دعای عهد
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱٢/۱٧ ] [ ۸:٠٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

کلیپ تصویری رازهای موفقیت در کلاس آموزش فن بیان – کلاس پنجم 3

دبستان پیام غدیر

برای مشاهده کلیپ به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دبستان پیام غدیر , primary school , payame ghadir , درس فن بیان
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱٢/۱٧ ] [ ٧:۱٦ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جلسه مجمع اهل بیت علیه السلام

[ ۱۳٩٤/۱٢/۱٥ ] [ ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری درس فارسی – کلاس ششم 3

[ ۱۳٩٤/۱٢/۱٥ ] [ ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری درس فارسی – کلاس پنجم 3

[ ۱۳٩٤/۱٢/۱٥ ] [ ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از درس فارسی – کلاس چهارم 3

[ ۱۳٩٤/۱٢/۱٥ ] [ ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از مراسم صبحگاه – آموزش قرآن کریم

[ ۱۳٩٤/۱٢/۱٥ ] [ ٤:۳۱ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از روزنامه دیواری های جشنواره موعود

[ ۱۳٩٤/۱٢/۱۳ ] [ ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از آزمایشگاه علوم – کلاس چهارم 3

[ ۱۳٩٤/۱٢/۱۱ ] [ ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

ترتیل منتخب سوره های قرآن کریم توسط استاد خلیل حُصری

استاد-خلیل-حصری

برای دریافت پرونده های صوتی به ادامه مطلب مراجعه نمائیدموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دبستان پیام غدیر , islamic school , primary school , ترتیل قرآن کریم
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱٢/۱۱ ] [ ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

مراسم صبحگاه – جشنواره قرآنی

[ ۱۳٩٤/۱٢/۱۱ ] [ ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

اردوی علمی – تفریحی بازدید از برج میلاد – پایه پنجم

[ ۱۳٩٤/۱٢/۱٠ ] [ ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]