دبستان پیام غدیر ( پسرانه غیردولتی ) - منطقه 12 تهران
 
میدان بهارستان - خ صفی علیشاه - پ 122 - تلفن 77537441
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/٥ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/۳ توسط دبستان پیام غدیر


گزارش مختصری از جلسه مربیان

چهارمین جلسه آموزش مربیان مدرسه پیام غدیر با قرائت قرآن توسط  آقای حیدری از همکاران مقطع دبستان آغاز و سپس جناب آقای امینی به بحث در مورد مطالعات طولی در غرب درزمینه بهترین دوره ی یادگیری پرداختند

عزیمت به نمایشگاه رسانه های دیجیتال برنامه بعدی بود که برای همکاران گرامی در نظر گرفته شده بود که پس از آن نیز به صرف ناهار پرداختندادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/٢ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٥/٢٩ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٥/٢٧ توسط دبستان پیام غدیر

دبستان پیام غدیر

گزارش مختصری از جلسه مربیان

سومین جلسه آموزش مربیان مدرسه پیام غدیر با قرائت قرآن توسط جناب آقای صادقی از همکاران مقطع دبستان آغاز و سپس جناب آقای نقی زاده به بحث در مورد سبک یادگیری پرداختند

عزیمت به دماوند و دیدار با آیت الله جوادی آملی برنامه بعدی بود که برای همکاران گرامی در نظر گرفته شده بود که بعد از آن نیز به صرف ناهار پرداختندادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٥/٢٧ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٥/٢٥ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٥/٢۳ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٥/٢۱ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٥/٢٠ توسط دبستان پیام غدیر

گزارش مختصری از جلسه مربیان

دومین جلسه آموزش مربیان مدرسه پیام غدیر با قرائت قرآن توسط جناب آقای علیزاده از همکاران مقطع دبستان آغاز و سپس جناب آقای ابطحی به بحث در مورد معلمی و رضایت از معیشت پرداختند.

عزیمت به مجتمع صنایع آموزشی برنامه بعدی بود که برای همکاران گرامی در نظر گرفته شده بود که بعد از آن نیز به صرف ناهار پرداختند.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٥/۱٩ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٥/۱۸ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٥/۱٧ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٥/۱٤ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٥/۱۳ توسط دبستان پیام غدیر

گزارش مختصری از جلسه مربیان

اولین جلسه آموزش مربیان مدرسه پیام غدیر با قرائت قرآن توسط جناب آقای علیزاده از همکاران مقطع دبستان آغاز و سپس جناب آقای ابطحی به بحث در مورد رضایت از زندگی معلمی پرداختند.

عزیمت به نمایشگاه لوازم التحریر برنامه بعدی بود که برای همکاران گرامی در نظر گرفته شده بود که بعد از آن نیز به صرف ناهار پرداختند.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٥/۱٢ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۳/۱۳ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۳/٧ توسط دبستان پیام غدیر

برای مشاهده کلیپ ها به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۳/٤ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۳/٤ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۳/۳ توسط دبستان پیام غدیر


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۳/۳ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۳/۳ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۳۱ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۳٠ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۳٠ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۳٠ توسط دبستان پیام غدیر


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۳٠ توسط دبستان پیام غدیر


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۳٠ توسط دبستان پیام غدیر


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۳٠ توسط دبستان پیام غدیر


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۳٠ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۳٠ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۳٠ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٢٩ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٢۸ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٢۸ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٢۸ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٢۸ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٢٧ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٢٧ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٢٧ توسط دبستان پیام غدیر

برای مشاهده بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٢٧ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٢٧ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٢۱ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٢۱ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٢۱ توسط دبستان پیام غدیر

 کلیپ تصویری جشن میلاد امام جواد علیه السلام در دبستان پیام غدیر با مولودی خوانی دانش آموز گرامی کلاس پنجم جناب آقای علی غلامی


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٢٠ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٢٠ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٢٠ توسط دبستان پیام غدیر


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٢٠ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٢٠ توسط دبستان پیام غدیر

IMG11522674 

1- علیرضا سیاح نظری – کلاس اول 2

2- محمد امین محبی – کلاس اول 2

3- سید علی میریان – کلاس سوم 1

4- سید علی اخلاقی مدیری – کلاس سوم 2

5- صباغیان و سلطان بیگی – کلاس چهارم 1

6- علی حاج منوچهری – کلاس چهارم 2

7- محمد رضا خالصی – کلاس پنجم 1

8- محمد امین نوربخش – کلاس ششم 2


 


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۱٧ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۱٧ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۱٧ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۱٦ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۱٦ توسط دبستان پیام غدیر


برای مشاهده کلیپ های تصویری به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۱٥ توسط دبستان پیام غدیر

043014_0935_1.jpg 

1- ابوالفضل جواهر پور – کلاس دوم 1

2- سید متین طباطبائی – کلاس دوم 2

3- محمد مهدی زیویار – کلاس سوم 1

4- محمد صدرا ادیبی فر – کلاس سوم 2

5- محمد حسین آقائی – کلاس چهارم 1

6- مهدیار مصلحی شاد – کلاس چهارم 2

7- رضا جمشیدی – کلاس پنجم 1

8- علی رئیسی فرد – کلاس ششم 1


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۱٥ توسط دبستان پیام غدیر

040814_0952_1.jpg

1- محمد طاها ابتکار – کلاس پنجم 1

2- سید محمد صدرا نیک نژاد – کلاس پنجم 2

3- محمد امین احمدی – کلاس چهارم 2

4- محمد مهدی ابراهیم صراف – کلاس سوم 1

5- محمد پارسا عبدالمجیدی – کلاس دوم 2


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۱٥ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۱٥ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۱٥ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۱٤ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۱٤ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۱٤ توسط دبستان پیام غدیر


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۱٤ توسط دبستان پیام غدیر


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۱٤ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۱٤ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۱٤ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۱۳ توسط دبستان پیام غدیر

برای مشاهده کلیپ های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمائیدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۱۳ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۱۳ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۱٠ توسط دبستان پیام غدیر

آثار برگزیده مسابقه کتاب نویسی دانش آموزان دبستان پیام غدیر (طرح کتاب من)ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۱٠ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۱٠ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٩ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٩ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٩ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٩ توسط دبستان پیام غدیر

دانش آموزان عزیز کلاس اول 2 برای ارسال دیکته خود بر روی سایت، روی نظرات همین مطلب کلیک کنید و در قسمت نام ، نام و نام خانوادگی خود و در قسمت متن پیام ، دیکته خود را بنویسید.

تذکر: قسمت های دیگر فرم را لازم نیست تکمیل نمایید


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۸ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۸ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۸ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٧ توسط دبستان پیام غدیر


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٧ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٧ توسط دبستان پیام غدیر


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٦ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٦ توسط دبستان پیام غدیر


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٦ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٦ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٦ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٦ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٦ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۳ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۳ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۳ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۳ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۳ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/۳ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٢ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٢ توسط دبستان پیام غدیر
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٢/٢ توسط دبستان پیام غدیر