دبستان پیام غدیر 2( پسرانه غیردولتی ) - منطقه 12 تهران

میدان بهارستان - خ صفی علیشاه - پ 122 - تلفن 77537441

جلسه آشنایی اولیاء و دانش آموزان با فعالیت های آموزشی و پرورشی – پایه ششم
ساعت ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٦/٢۸  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، آشنایی اولیا با مربیان

Islamic School


 
جلسه آشنایی اولیاء و دانش آموزان با فعالیت های آموزشی و پرورشی – پایه پنجم
ساعت ۳:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٦/٢٧  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، آشنایی اولیا با مربیان

Islamic School


 
گزارش تصویری از روز آشنایی و نشاط – پایه چهارم
ساعت ۳:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٦/٢٧  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school

Islamic School


 
گزارش تصویری از روز اختتامیه اردوی پایگاه تابستانی
ساعت ۳:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٥/٢٤  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، اختتامیه پایگاه تابستانی

Islamic School


 
گزارش تصویری از روز بیستم اردوی پایگاه تابستانی + بوستان جمشیدیه
ساعت ۳:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٥/٢٤  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، islamic school

Islamic School


 
گزارش تصویری از اردوی پایگاه تابستانی – روز نوزدهم
ساعت ۳:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٥/٢٤  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، islamic school

Islamic School


 
گزارش تصویری از اردوی پایگاه تابستانی – روز هجدهم
ساعت ۳:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٥/۱٧  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، islamic school

Islamic School


 
گزارش تصویری از روز هفدهم اردوی پایگاه تابستانی + سافاری و سورتمه تهران
ساعت ٤:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٥/۱٦  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، islamic school

Islamic School


 
گزارش تصویری از اردوی پایگاه تابستانی – روز شانزدهم
ساعت ۳:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٥/۱٥  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، islamic school

Islamic School


 
گزارش تصویری از اردوی پایگاه تابستانی – روز پانزدهم
ساعت ۳:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٥/۱٠  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، islamic school

Islamic School


 
گزارش تصویری از روز چهاردهم اردوی پایگاه تابستانی + پینت بال
ساعت ٤:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٥/٩  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، islamic school

Islamic School


 
گزارش تصویری از اردوی پایگاه تابستانی – روز سیزدهم
ساعت ۳:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٥/۸  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، islamic school ، پایگاه تابستانی

Islamic School


 
گزارش تصویری از اردوی پایگاه تابستانی – روز دوازدهم
ساعت ٢:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٥/۳  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پایگاه تابستانی

Islamic School


 
گزارش تصویری از روز یازدهم اردوی پایگاه تابستانی + پارک جنگلی سرخه حصار
ساعت ۱:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٥/۳  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پایگاه تابستانی

Islamic School


 
گزارش تصویری از اردوی پایگاه تابستانی – روز دهم
ساعت ٤:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٥/۱  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پایگاه تابستانی

Islamic School


 
گزارش تصویری از اردوی پایگاه تابستانی – روز نهم
ساعت ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٥/۱  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پایگاه تابستانی

Islamic School


 
گزارش تصویری از روز هشتم اردوی پایگاه تابستانی + باغ کتاب
ساعت ٤:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٤/٢٧  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پایگاه تابستانی

Islamic School


 
گزارش تصویری از اردوی پایگاه تابستانی – روز هفتم
ساعت ۳:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٤/٢٥  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پایگاه تابستانی

Islamic School


 
جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی همکاران دبستان پیام غدیر 2
ساعت ۱:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٤/٢٥  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، شورای هماهنگی معلمان

Islamic School


 
گزارش تصویری از اردوی پایگاه تابستانی – روز ششم
ساعت ۳:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٤/٢٠  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پایگاه تابستانی

Islamic School


 
گزارش تصویری از روزپنجم اردوی پایگاه تابستانی + شهربازی مجتمع کوروش
ساعت ۱:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٤/٢٠  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پایگاه تابستانی

Islamic School


 
گزارش تصویری از اردوی پایگاه تابستانی – روز چهارم
ساعت ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٤/۱۸  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پایگاه تابستانی

Islamic School


 
جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی همکاران دبستان پیام غدیر 2
ساعت ٢:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٤/۱٤  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پایگاه تابستانی

Islamic School


 
گزارش تصویری از اردوی پایگاه تابستانی – روز سوم
ساعت ۳:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٤/۱۳  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پایگاه تابستانی

Islamic School


 
گزارش تصویری از روز دوم اردوی پایگاه تابستانی + آموزش تیراندازی
ساعت ۳:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٤/۱٢  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پایگاه تابستانی

Islamic School


 
گزارش تصویری از اردوی پایگاه تابستانی – روز اول
ساعت ۳:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٤/۱۱  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پایگاه تابستانی

Islamic School


 
اختتامیه اردوهای پایگاه تابستانی 94 و اردوی پینت بال
ساعت ٦:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٦  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پایگاه تابستانی

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از سیزدهمین جلسه اردوی پایگاه تابستانی ۹4
ساعت ٩:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/۳۱  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، اردوی تاستانی

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از دوازدهمین جلسه اردوی پایگاه تابستانی ۹4
ساعت ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٢۸  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پایگاه تابستانی

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از یازدهمین جلسه اردوی پایگاه تابستانی ۹4 – دریاچه خلیج فارس
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٢٧  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پارک خلیج فارس

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از دهمین جلسه اردوی پایگاه تابستانی ۹4
ساعت ۸:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٢٤  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پایگاه تابستانی

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از نهمین جلسه اردوی پایگاه تابستانی ۹4
ساعت ٦:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٢٢  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پایگاه تابستانی

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از هشتمین جلسه اردوی تابستانی ۹4 – کارخانه بستنی سازی روز
ساعت ٧:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٢۱  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، کارخانه بستنی سازی

PayameGhadir


 
سومین جلسه آموزش مربیان موسسه پیام غدیر و بازدید از موزه دارالفنون
ساعت ٦:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/۱٩  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، موزه دارالفنون

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از هفتمین جلسه اردوی پایگاه تابستانی ۹4
ساعت ٧:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/۱٧  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پایگاه تابستانی

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از ششمین جلسه اردوی تابستانی ۹4
ساعت ۸:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/۱٤  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پایگاه تابستانی

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از پنجمین جلسه اردوی تابستانی ۹4 – باغ پرندگان
ساعت ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/۱٢  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، باغ پرندگان

PayameGhadir


 
دومین جلسه آموزش مربیان موسسه پیام غدیر و بازدید از موزه استاد ملک
ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/۱۱  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، موزه ملک

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از چهارمین جلسه اردوی تابستانی ۹4 دبستان پیام غدیر
ساعت ۱:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٥/۱۱  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پایگاه تابستانی

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از سومین جلسه اردوی تابستانی ۹4 دبستان پیام غدیر
ساعت ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/۱٠  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، primary school ، payame ghadir ، پایگاه تابستانی

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از دومین جلسه اردوی تابستانی ۹4 – پارک ارم
ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٥  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پارک ارم

PayameGhadir


 
اولین جلسه آموزش مربیان موسسه پیام غدیر و بازدید از موزه دائره المعارف بزرگ اسلا
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٤  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، موزه دائره المعارف بزرگ اسلامی

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از اولین جلسه اردوی تابستانی ۹4 دبستان پیام غدیر
ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/۳  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، اردوی تابستانی

PayameGhadir

گزارش


 
اعلام نتایج جشن یادگیری سال تحصیلی 94 - 93
ساعت ٧:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۳٠  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، نتایج جشن یادگیری

PayameGhadir


 
اردوی تفریحی ورزشی پینت بال – پایه ششم
ساعت ٧:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۳٠  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پینت بال

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از مستند سازی برنامه قرآنی 1449
ساعت ٧:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۳٠  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، مستند سازی

PayameGhadir


 
آمادگی برای جشن یادگیری درس ریاضی – پایه ششم
ساعت ۸:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٥  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، جشن یادگیری

PayameGhadir


 
اولین جشن یادگیری کتبی پایه ششم - درس هدیه آسمانی
ساعت ۸:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۳  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، جشن یادگیری

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از جشن یادگیری درس فارسی - پایه پنجم
ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، جشن یادگیری

PayameGhadir


 
اردوی تفریحی پینت بال – پایه پنجم
ساعت ۸:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، اردوی تفریحی پینت بال

PayameGhadir


 
مراسم جشن میلاد امام حسین و حضرت عباس علیه السلام
ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، جشن میلاد

PayameGhadir


 
اردوی تفریحی پینت بال - پایه چهارم
ساعت ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۳۱  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پینت بال

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از تمرینات ورزشی در ورزشگاه برق – پایه ششم
ساعت ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۳۱  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، ورزشگاه برق

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از جشن یادگیری درس ریاضی – پایه چهارم
ساعت ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۳٠  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، primary school ، payame ghadir

PayameGhadir


 
مراسم صبحگاه – جشنواره قرآنی
ساعت ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢۸  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، جشنواره قرآنی

PayameGhadir


 
متولدین ماه اردیبهشت تولدتان مبارک
ساعت ۱٢:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢۸  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، متولدین

PayameGhadir

ردیف اول بالا از سمت راست:
یونس سیفان،حسین اکرمی،سید محمد حسین امیر موسوی،علی دقیقی

ردیف دوم:
امیر علی و امیر حسین زارعی،حسین محمدپورمهیاری، مهدیار مصلحی شاد، محمد سعید خوئینی تبار،محمد امین احمدی

ردیف سوم نشسته :
محمد جعفر کافی آبادی، امیرارشیا باقرزداه،سید محمد حسینی،محمد صادق خداکرم،سید علیرضا صالح،علی قربان کریمی، محمد سجاد طلا


 
اختتامیه اولین دوره مسابقات لیگ فوتبال دبستان پیام غدیر
ساعت ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢۸  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، مسابقات لیگ فوتبال

PayameGhadir


 
مراسم عزاداری شهادت امام کاظم علیه السلام
ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢۳  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، مراسم شهادت امام کاظم علیه اسلام

PayameGhadir


 
جشن یادگیری درس علوم – پایه پنجم
ساعت ٩:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢۳  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، درس علوم

PayameGhadir


 
اختتامیه یازدهمین جشنواره قرآنی دبستان شماره 2 پیام غدیر
ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢۳  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، اختتامیه جشنواره قرآنی

PayameGhadir


 
آشنایی با اعضای بدن در آزمایشگاه علوم – کلاس چهارم 1
ساعت ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢۱  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، آزمایشگاه علوم

PayameGhadir


 
اختتامیه مراسم جشنواره قرآنی دبستان شماره 1 پیام غدیر
ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢۱  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، اختتامیه جشنواره قرنی

PayameGhadir


 
مراسم صبحگاه – آماده سازی دانش آموزان برای مراسم جشنواره قرآنی
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢۱  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، جشنواره قرآنی

PayameGhadir


 
مراسم صبحگاه – قرائت جمعی دعای عهد
ساعت ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢٠  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، قرائت جمعی دعای عهد

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از کلاس هنر – کلاس پنجم 1
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢٠  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، درس هنر

PayameGhadir


 
اردوی علمی تفریحی آسمان نما – پایه چهارم
ساعت ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۱٩  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، اردو تفریحی و علمی

PayameGhadir


 
مراسم صبحگاه – آموزش قرآن
ساعت ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۱٩  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، جشنواره قرآنی

PayameGhadir


 
جشن گرامیداشت مقام معلم - پایه ی پنجم
ساعت ۱:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۱٦  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، گرامیداشت مقام معلم

PayameGhadir


 
کلیپ تصویری مراسم عزاداری وفات حضرت زینب سلام الله علیها
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۱٥  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، حضرت زینب سلام الله علیها

050415_0910_16.jpg

برای مشاهده کلیپ های تصویری به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.


 
جلسه گرامیداشت مقام معلم – پایه ششم
ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۱٤  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، گرامیداشت مقام معلم

PayameGhadir


 
اردوی زیارتی قم و جمکران – پایه ششم
ساعت ۱:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۱٤  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، اردوی قم و جمکران

PayameGhadir


 
مراسم عزاداری وفات حضرت زینب سلام الله علیها
ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۱٤  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، مراسم عزاداری

PayameGhadir


 
جشن یادگیری لغت و مفهوم فارسی – ششم 2
ساعت ۱:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۱۳  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، درس فارسی

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از درس فارسی – چهارم 2
ساعت ۱:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۱۳  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، درس فارسی

PayameGhadir


 
کلیپ تصویری جشن میلاد امام جواد علیه السلام
ساعت ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٩  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، جشن مبلاد

PayameGhadir

 

برای دیدن فیلم جشن میلاد امام جواد علیه السلام به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.


 
مراسم جشن میلاد امام جواد علیه السلام
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٩  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، جشن میلاد امام جواد علیه السلام

PayameGhadir


 
فوق برنامه آموزشی زبان انگلیسی
ساعت ۱:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۸  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، زبان انگلیسی

PayameGhadir

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از درس تقویم مطالعات اجتماعی – کلاس چهارم 2
ساعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۸  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، مطالعات اجتماعی

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از آزمون پژواک – کلاس چهارم 3
ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۸  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، آزمون پژواک

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از تمرین روخوانی قرآن کریم – کلاس پنجم 3
ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۸  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، روخوانی قرآن

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از آزمون مطالعات اجتماعی – پایه ششم
ساعت ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۸  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، مطالعات اجتماعی

PayameGhadir


 
مسابقات لیگ فوتبال دبستان پیام غدیر
ساعت ٢:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٧  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، لیگ فوتبال دبستان پیام غدیر

PayameGhadir


 
مراسم صبحگاه – جشنواره قرآنی
ساعت ۱:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٧  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، جشنواره قرآنی

PayameGhadir


 
جشن یادگیری مفاهیم و لغت قرآن – جشنواره قرآنی
ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٦  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، جشنواره قرآنی

PayameGhadir


 
مراسم صبحگاه – قرائت جمعی دعای عهد
ساعت ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٦  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، قرائت جمعی دعای عهد پ

PayameGhadir


 
جشن یادگیری درس ریاضی – پایه ششم
ساعت ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٦  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، آزمون ریاضی

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از درس زبان فارسی – پنجم 3
ساعت ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٦  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، زبان فارسی

PayameGhadir


 
مراسم صبحگاه – آموزش قرآن
ساعت ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٦  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، آموزش قرآن

PayameGhadir


 
کلیپ تصویری مراسم عزاداری شهادت امام هادی علیه السلام
ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، مراسم شهادت امام هادی علیه السلام

PayameGhadir

برای دیدن کلیپ شهادت امام هادی علیه السلام به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.


 
مراسم عزاداری شهادت امام هادی علیه السلام
ساعت ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، مراسم شهادت امام هادی علیه السلام

PayameGhadir


 
نفرات برگزیده تکالیف نوروزی – پایه پنجم
ساعت ٩:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، نفرات برگزیده تکالیف نوروز

PayameGhadir

برای مشاهده تصاویر بیشتر به ادامه مطلب
مراجعه نمائید


 
کنفرانس درس دستگاه تنفسی توسط آقای حاجی بیگی - چهارم 3
ساعت ٩:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، درس علوم

PayameGhadir


 
مراسم صبحگاه – بازی و نشاط
ساعت ٩:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، بازی و نشاط

PayameGhadir


 
اردوی تفریحی پارک طالقانی – پایه پنجم
ساعت ٩:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پارک طالقانی

PayameGhadir


 
مراسم جشن میلاد امام باقر علیه السلام
ساعت ٩:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، جشن میلاد

PayameGhadir


 
مراسم صبحگاه – قرائت جمعی دعای عهد
ساعت ٩:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، قرائت جمعی دعای عهد

PayameGhadir


 
مسابقه فوتبال لیگ برتر – پیام غدیر
ساعت ٩:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، لیگ فوتبال دبستان پیام غدیر

PayameGhadir


 
اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در حیاط مدرسه
ساعت ۸:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، نماز جماعت

PayameGhadir


 
اردو علمی تفریحی باغ موزه گیاه شناسی – پایه ی چهارم
ساعت ۸:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، اردو باغ موزه گیاه شناسی

PayameGhadir


 
مراسم صبحگاهی – آموزش قرآن
ساعت ٢:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۳۱  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school

PayameGhadir