تاريخ : ۱۳٩۳/۳/۱۳ | ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/۳/٧ | ٢:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

برای مشاهده کلیپ ها به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.

ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۳/٤ | ۸:٤٤ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/۳/٤ | ۸:٤۱ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/۳/۳ | ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

تاريخ : ۱۳٩۳/۳/۳ | ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/۳/۳ | ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۳۱ | ۳:٥۸ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۳٠ | ۱:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۳٠ | ۱:٢٠ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۳٠ | ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۳٠ | ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۳٠ | ۱٢:۳٦ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۳٠ | ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۳٠ | ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۳٠ | ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۳٠ | ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٢٩ | ۳:٠۱ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٢۸ | ٢:۳٧ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٢۸ | ٢:۳٤ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٢۸ | ٢:٢٩ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٢۸ | ٢:٢۸ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٢٧ | ٢:٤٧ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٢٧ | ٢:٤٤ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٢٧ | ٢:٠٥ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

برای مشاهده بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.

ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٢٧ | ۱:٥٦ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٢٧ | ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٢۱ | ٢:۱٩ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٢۱ | ۱:٤٠ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٢۱ | ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

 کلیپ تصویری جشن میلاد امام جواد علیه السلام در دبستان پیام غدیر با مولودی خوانی دانش آموز گرامی کلاس پنجم جناب آقای علی غلامی

تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٢٠ | ۳:٢۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٢٠ | ٢:۳۸ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٢٠ | ٢:۳۸ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٢٠ | ۱:۱٩ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٢٠ | ۱:۱٤ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

IMG11522674 

1- علیرضا سیاح نظری – کلاس اول 2

2- محمد امین محبی – کلاس اول 2

3- سید علی میریان – کلاس سوم 1

4- سید علی اخلاقی مدیری – کلاس سوم 2

5- صباغیان و سلطان بیگی – کلاس چهارم 1

6- علی حاج منوچهری – کلاس چهارم 2

7- محمد رضا خالصی – کلاس پنجم 1

8- محمد امین نوربخش – کلاس ششم 2


 

تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۱٧ | ۱٢:۳٦ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۱٧ | ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۱٧ | ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۱٦ | ۱:٥٥ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۱٦ | ۱:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()


برای مشاهده کلیپ های تصویری به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.

ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۱٥ | ٤:۳٩ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

043014_0935_1.jpg 

1- ابوالفضل جواهر پور – کلاس دوم 1

2- سید متین طباطبائی – کلاس دوم 2

3- محمد مهدی زیویار – کلاس سوم 1

4- محمد صدرا ادیبی فر – کلاس سوم 2

5- محمد حسین آقائی – کلاس چهارم 1

6- مهدیار مصلحی شاد – کلاس چهارم 2

7- رضا جمشیدی – کلاس پنجم 1

8- علی رئیسی فرد – کلاس ششم 1

تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۱٥ | ٤:۳٧ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

040814_0952_1.jpg

1- محمد طاها ابتکار – کلاس پنجم 1

2- سید محمد صدرا نیک نژاد – کلاس پنجم 2

3- محمد امین احمدی – کلاس چهارم 2

4- محمد مهدی ابراهیم صراف – کلاس سوم 1

5- محمد پارسا عبدالمجیدی – کلاس دوم 2

تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۱٥ | ٤:۳٦ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۱٥ | ٤:۳٢ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۱٥ | ٤:۳٠ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۱٤ | ٢:۱٠ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۱٤ | ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۱٤ | ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۱٤ | ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۱٤ | ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۱٤ | ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۱٤ | ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۱۳ | ٢:٥۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

برای مشاهده کلیپ های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۱۳ | ٢:۱٠ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۱۳ | ٢:٠٧ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۱٠ | ۱:٢٦ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

آثار برگزیده مسابقه کتاب نویسی دانش آموزان دبستان پیام غدیر (طرح کتاب من)

ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۱٠ | ۱:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۱٠ | ۱:۱٤ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٩ | ۱:۱٤ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٩ | ۱:٠٧ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٩ | ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٩ | ٩:٢۱ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

دانش آموزان عزیز کلاس اول 2 برای ارسال دیکته خود بر روی سایت، روی نظرات همین مطلب کلیک کنید و در قسمت نام ، نام و نام خانوادگی خود و در قسمت متن پیام ، دیکته خود را بنویسید.

تذکر: قسمت های دیگر فرم را لازم نیست تکمیل نمایید

تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۸ | ۳:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۸ | ۱:٤٠ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۸ | ٧:٥٦ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٧ | ٢:٠٧ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٧ | ۱:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٧ | ۱:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٦ | ۱:۳۱ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٦ | ۱:٢٦ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٦ | ۱:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٦ | ۱:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٦ | ۱:۱٥ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٦ | ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٦ | ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۳ | ۱:۳٦ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۳ | ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۳ | ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۳ | ٩:٥٩ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۳ | ۸:٠۱ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۳ | ٧:٥٦ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٢ | ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٢ | ۸:۳٧ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٢ | ۸:۳٤ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()


برای مشاهده بقیه کلیپ ها به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.

ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٢ | ۸:۳٢ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۱ | ۱:۳٤ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۱ | ۱:٢٥ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۱ | ۸:٢۱ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/۱/۳۱ | ۱:٠۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/۱/۳۱ | ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/۱/۳٠ | ۸:٥٧ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/۱/۳٠ | ۸:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/۱/٢٧ | ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

تاريخ : ۱۳٩۳/۱/٢٧ | ٩:٥٩ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/۱/٢٧ | ٩:٥٦ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/۱/٢٧ | ٩:٥۱ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/۱/٢٧ | ٩:٢٦ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/۱/٢٦ | ۱:۳٠ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/۱/٢٦ | ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/۱/٢٦ | ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()
.: Weblog Themes By BlackSkin :.