گزارش تصویری از انجام تمرینات ورزشی در ورزشگاه – پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/٧/٥ ] [ ٢:٥۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از درس ریاضی – کلاس چهارم 2

[ ۱۳٩٥/٧/٥ ] [ ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از درس ریاضی – کلاس ششم 3

[ ۱۳٩٥/٧/٥ ] [ ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

مراسم صبحگاه – قرائت جمعی زیارت عاشورا

[ ۱۳٩٥/٧/٥ ] [ ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از درس ریاضی – کلاس ششم 2

[ ۱۳٩٥/٧/٤ ] [ ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از کارگاه نگارش – کلاس چهارم 3

[ ۱۳٩٥/٧/٤ ] [ ۱٢:٤٥ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از درس علوم – کلاس پنجم 2

[ ۱۳٩٥/٧/٤ ] [ ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

اولین مراسم صبحگاه سال تحصیلی جدید – قرائت جمعی قرآن کریم

[ ۱۳٩٥/٧/٤ ] [ ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

جلسه معارفه دانش آموزان با مربیان و کادر آموزشی دبستان پیام غدیر

[ ۱۳٩٥/٧/۳ ] [ ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی 96 - 1395

[ ۱۳٩٥/٧/۳ ] [ ٢:٠۱ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

جلسه آشنایی اولیاء و مربیان با فعالیت های آموزشی و پرورشی دبستان پیام غدیر – پای

[ ۱۳٩٥/٦/۳٠ ] [ ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

جلسه آشنایی اولیاء و مربیان با فعالیت های آموزشی و پرورشی دبستان پیام غدیر – پای

[ ۱۳٩٥/٦/۳٠ ] [ ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

جلسه آشنایی اولیاء و مربیان با فعالیت های آموزشی و پرورشی دبستان پیام غدیر – پای

[ ۱۳٩٥/٦/٢٩ ] [ ٤:٠۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

جلسه ششم آموزش ضمن خدمت همکاران دبستان پیام غدیر

[ ۱۳٩٥/٥/٢٧ ] [ ٢:۱٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

مراسم اختتامیه اردوی تابستانی 95

[ ۱۳٩٥/٥/٢٦ ] [ ۳:٢٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از روز هفدهم اردوی تابستانی + پارک مهرگان

[ ۱۳٩٥/٥/٢٥ ] [ ٤:۳٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از اردوی تابستانی – روز پانزدهم

[ ۱۳٩٥/٥/٢٤ ] [ ٢:٥۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی همکاران دبستان پیام غدیر شماره 2

[ ۱۳٩٥/٥/٢٠ ] [ ۳:٠٥ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از اردوی تابستانی – روز پانزدهم

[ ۱۳٩٥/٥/۱٩ ] [ ٢:۳٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از روز چهاردهم اردوی تابستانی + شهربازی مجتمع کوروش

[ ۱۳٩٥/٥/۱۸ ] [ ۳:٠۱ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از اردوی تابستانی – روز سیزدهم

[ ۱۳٩٥/٥/۱٧ ] [ ٢:٥٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از اردوی تابستانی – روز دوازدهم

[ ۱۳٩٥/٥/۱٢ ] [ ٢:٤۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از اردوی تابستانی – روز دهم

[ ۱۳٩٥/٥/۱٠ ] [ ٢:۳٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی همکاران دبستان پیام غدیر شماره 2

[ ۱۳٩٥/٥/٦ ] [ ٢:۱٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از اردوی تابستانی – روز هشتم

[ ۱۳٩٥/٥/٥ ] [ ٢:٥٠ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از روز هشتم اردوی تابستانی + اردوی دریاچه شهدای خلیج فارس

[ ۱۳٩٥/٥/٤ ] [ ٤:٠٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از اردوی تابستانی – روز هفتم

[ ۱۳٩٥/٥/۳ ] [ ٢:۳٠ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

دوره ضمن خدمت همکاران دبستان پیام غدیر - جلسه سوم

[ ۱۳٩٥/٥/۳ ] [ ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از اردوی تابستانی – روز ششم

[ ۱۳٩٥/٤/٢٩ ] [ ٢:۳٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از روز پنجم اردوی تابستانی + کارتینگ و پینت بال

[ ۱۳٩٥/٤/٢۸ ] [ ۳:٠٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از فعالیت های اردوی تابستانی – روز چهارم

[ ۱۳٩٥/٤/٢٧ ] [ ۳:٢۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از روز دوم اردوی تابستانی + آموزش تیراندازی

[ ۱۳٩٥/٤/٢۱ ] [ ٢:٥٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از اردوی تابستانی- روز اول

[ ۱۳٩٥/٤/٢٠ ] [ ۳:٠۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از روز شاد در مدرسه

[ ۱۳٩٥/۳/۱٢ ] [ ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم انشا – پایه ششم

[ ۱۳٩٥/۳/۱٠ ] [ ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم اجتماعی - پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/۳/۱٠ ] [ ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم اجتماعی – پایه چهارم

[ ۱۳٩٥/۳/۱٠ ] [ ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری درس املاء – پایه چهارم

[ ۱۳٩٥/۳/٩ ] [ ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری درس ریاضی - پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/۳/٩ ] [ ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری خوشنویسی و قرآن نوبت دوم– پایه ششم

[ ۱۳٩٥/۳/۸ ] [ ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری خوشنویسی نوبت دوم – پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/۳/۸ ] [ ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری علوم نوبت دوم – پایه ششم

[ ۱۳٩٥/۳/٧ ] [ ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری علوم نوبت دوم – پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/۳/٧ ] [ ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری علوم نوبت دوم – پایه چهارم

[ ۱۳٩٥/۳/٧ ] [ ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری درس ریاضی – پایه ششم

[ ۱۳٩٥/۳/٤ ] [ ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری درس املاء – پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/۳/٤ ] [ ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری درس هدیه آسمانی – پایه چهارم

[ ۱۳٩٥/۳/٤ ] [ ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری فارسی – پایه ششم

[ ۱۳٩٥/۳/۳ ] [ ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری فارسی نوبت دوم – پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/۳/۳ ] [ ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری ریاضی نوبت دوم – پایه چهارم

[ ۱۳٩٥/۳/۳ ] [ ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری املا نوبت دوم – پایه ششم

دبستان پیام غدیرموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دبستان پیام غدیر , islamic school , l , payame ghadir
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/۳/۳ ] [ ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری فارسی نوبت دوم – پایه چهارم

[ ۱۳٩٥/۳/۳ ] [ ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم قرآن- پایه چهارم

[ ۱۳٩٥/۳/۱ ] [ ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم قرآن – پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/۳/۱ ] [ ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یاد گیری نوبت دوم هدیه آسمان - پایه ششم

[ ۱۳٩٥/۳/۱ ] [ ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

جشن ولادت امام زمان (عج)

[ ۱۳٩٥/٢/۳۱ ] [ ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری درس زبان – پایه ششم

[ ۱۳٩٥/٢/٢٩ ] [ ٤:٤٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری زبان – پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/٢/٢٩ ] [ ۳:٤٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن ولادت حضرت علی اکبر(ع)

[ ۱۳٩٥/٢/٢۸ ] [ ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری ازجشن یادگیری ریاضی – پایه چهارم

[ ۱۳٩٥/٢/٢٧ ] [ ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری میان نوبت دوم هدیه های آسمان – پایه ششم

[ ۱۳٩٥/٢/٢٧ ] [ ۳:۱٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری میان نوبت دوم ریاضی – پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/٢/٢٥ ] [ ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری اجتماعی میان نوبت دوم – پایه ششم

[ ۱۳٩٥/٢/٢٥ ] [ ۱:٠۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری املا میان نوبت دوم – پایه چهارم

[ ۱۳٩٥/٢/٢٥ ] [ ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

جشن ولادت حضرت اباالفضل العباس علیه السلام

[ ۱۳٩٥/٢/٢٢ ] [ ٤:٠٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از اردوی تفریحی اردوگاه ایثار

[ ۱۳٩٥/٢/٢٢ ] [ ۱:۳٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از اختتامیه جشنواره قرآنی

[ ۱۳٩٥/٢/٢٢ ] [ ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری ریاضی – پایه ششم

[ ۱۳٩٥/٢/۱٩ ] [ ٢:۱۱ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از درس علوم – کلاس چهارم 3

[ ۱۳٩٥/٢/۱٩ ] [ ۱:٥۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

جشن گرامیداشت مقام معلم- پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/٢/۱٤ ] [ ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از درس فن بیان – کلاس ششم 2

[ ۱۳٩٥/٢/۱٢ ] [ ۱:٤٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از درس علوم – کلاس چهارم 3

[ ۱۳٩٥/٢/۱٢ ] [ ۱:٤۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از درس ریاضی – کلاس پنجم 3

[ ۱۳٩٥/٢/۱٢ ] [ ۱:٤٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از زنگ ورزش در ورزشگاه برق – پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/٢/۸ ] [ ٥:٠۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

جلسه ی هم اندیشی مربیان و دانش آموزان پایه ششم با حضور مدیریت مدرسه

دبستان پیام غدیرموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دبستان پیام غدیر , islamic school , primary school
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/٢/۸ ] [ ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از برگزاری همایش زن و امام زمان (عج)

[ ۱۳٩٥/٢/٦ ] [ ٤:٤٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از بزرگداشت والده گرامی دانش آموز آقای سید علی اخلاقی

[ ۱۳٩٥/٢/٥ ] [ ٥:٠٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از آزمون جامع علوم و ریاضی – کل پایه ها

[ ۱۳٩٥/٢/٥ ] [ ۱٢:٥٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

مختصری در زندگىنامه و سیره حضرت زینب سلام الله علیها

 در اهمیت هوش و ذکاوت آن بانوى بزرگوار همین بس که خطبه طولانى و بلندى را که حضرت صدیقه کبرى فاطمه زهرا (س) در دفاع از حق امیرالمؤمنین (ع) و غصب فدک در حضور اصحاب پیغمبر اکرم (ص) ایراد فرمودند، حضرت زینب (س) روایت فرموده است.

برای مطالعه بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمائیدموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دبستان پیام غدیر , islamic school , primary school , حضرت زینب سلام الله علیها
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/٢/٤ ] [ ۸:٥٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

مراسم عزاداری وفات حضرت زینب سلام الله علیها

[ ۱۳٩٥/٢/٤ ] [ ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

اردوی تفریحی ورزشی دریاچه خلیج فارس

[ ۱۳٩٥/٢/۱ ] [ ٥:٠٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

مختصری در زندگیینامه امام علی علیه السلام

حضرت رسول صلوات الله علیه، قنداقه این نوزاد مبارک را از مادرش تحویل گرفت، نوزاد با زبان فصیح خواند:
"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم، قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤمِنُونَ الَّذینَ فى صَلوتِهِمْ خاشِعُونَ" 
برای مطالعه بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دبستان پیام غدیر , islamic school , primary school , امام علی علیه السلام
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/٢/۱ ] [ ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از ولادت امام علی علیه السلام

[ ۱۳٩٥/٢/۱ ] [ ۳:٥٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از ولادت امام علی علیه السلام

[ ۱۳٩٥/٢/۱ ] [ ۳:٥٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

جشن میلاد امام جواد و حضرت علی اصغر علیهما السلام

[ ۱۳٩٥/۱/۳٠ ] [ ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

مختصری در زندگینامه امام جواد علیه السلام

امام نهم شیعیان حضرت جواد علیه السلام در سال 195هجری در مدینه ولادت یافت. مادر گرامی اش سبیکه یا خیزران است که این دو نام در تاریخ زندگی آن حضرت ثبت است . امام محمد تقی علیه السلام هنگام شهادت پدر بزرگوارشان 8 ساله بود . پس از شهادت جانگداز حضرت رضا علیه السلام در اواخر ماه صفر سال 203ه مقام امامت به فرزند ارجمندش حضرت جوادالأئمه علیه السلام انتقال یافت.

برای مطالعه بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دبستان پیام غدیر , islamic school , primary school , جشن میلاد امام جواد علیه السلام
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/۱/۳٠ ] [ ٦:٤۳ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جلسه مجمع اهل بیت علیهم السلام

[ ۱۳٩٥/۱/٢٩ ] [ ۱:۱٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از درس علوم – کلاس ششم 2

[ ۱۳٩٥/۱/٢٩ ] [ ۱:٠٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از درس علوم – کلاس چهارم 3

[ ۱۳٩٥/۱/٢٩ ] [ ۱:٠٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از درس علوم – کلاس پنجم 1

[ ۱۳٩٥/۱/٢٩ ] [ ۱:٠٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

اردوی تفریحی ورزشی بازدید از بوستان نهج البلاغه – پایه چهارم

[ ۱۳٩٥/۱/٢۸ ] [ ٥:۱٠ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

آموزش هندسه درس ریاضی – کلاس چهارم 3

[ ۱۳٩٥/۱/٢٥ ] [ ٢:٢٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از آزمون علوم – پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/۱/٢٥ ] [ ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

ساخت سازه های ماکارونی در کلاس کار و فناوری پایه ششم

[ ۱۳٩٥/۱/٢٤ ] [ ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

مراسم عزاداری شهادت امام هادی علیه السلام

[ ۱۳٩٥/۱/٢٢ ] [ ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از اختتامیه یاوران نظم

[ ۱۳٩٥/۱/٢٢ ] [ ٢:٢٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از درس فارسی – کلاس چهارم 1

[ ۱۳٩٥/۱/٢٢ ] [ ۱:٠۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از درس فارسی- کلاس ششم 1

[ ۱۳٩٥/۱/٢٢ ] [ ۱:٠٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از درس علوم – کلاس پنجم 2

[ ۱۳٩٥/۱/٢٢ ] [ ۱:٠٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

قرائت جمعی زیارت عاشورا در مراسم صبحگاه

[ ۱۳٩٥/۱/٢۱ ] [ ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]