دبستان پیام غدیر ( پسرانه غیردولتی ) - منطقه 12 تهران
دوره ی اول : میدان بهارستان - خ مردم - خ گل محمدی *** دوره ی دوم :میدان بهارستان - خ صفی علیشاه - پ 122 - تلفن 77537441 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
[ ۱۳٩٤/٦/٦ ] [ ٦:۳٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٥/۳۱ ] [ ٩:۱۳ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٥/٢۸ ] [ ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٥/٢٧ ] [ ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٥/٢٤ ] [ ۸:٤٦ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٥/٢٢ ] [ ٦:٥٠ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٥/٢۱ ] [ ٧:٢۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٥/۱٩ ] [ ٦:٤٠ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٥/۱٧ ] [ ٧:٤٩ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٥/۱٤ ] [ ۸:٠۱ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٥/۱٢ ] [ ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٥/۱۱ ] [ ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٥/۱۱ ] [ ۱:٠٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٥/۱٠ ] [ ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٥/٥ ] [ ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٥/٤ ] [ ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

PayameGhadir

گزارش


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٥/۳ ] [ ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٤/۳٠ ] [ ٧:۱٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٤/۳٠ ] [ ٧:۱٠ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٤/۳٠ ] [ ٧:٠٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/۳/٥ ] [ ۸:٤٧ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/۳/۳ ] [ ۸:٢۱ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/۳/٢ ] [ ۸:٢۸ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/۳/٢ ] [ ۸:٢۳ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/۳/٢ ] [ ۸:۱٩ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/۳۱ ] [ ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/۳۱ ] [ ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/۳٠ ] [ ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢۸ ] [ ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

PayameGhadir

ردیف اول بالا از سمت راست:
یونس سیفان،حسین اکرمی،سید محمد حسین امیر موسوی،علی دقیقی

ردیف دوم:
امیر علی و امیر حسین زارعی،حسین محمدپورمهیاری، مهدیار مصلحی شاد، محمد سعید خوئینی تبار،محمد امین احمدی

ردیف سوم نشسته :
محمد جعفر کافی آبادی، امیرارشیا باقرزداه،سید محمد حسینی،محمد صادق خداکرم،سید علیرضا صالح،علی قربان کریمی، محمد سجاد طلا

[ ۱۳٩٤/٢/٢۸ ] [ ۱٢:۳۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢۸ ] [ ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢۳ ] [ ٩:٥٥ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢۳ ] [ ٩:٥۱ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢۳ ] [ ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢۱ ] [ ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢۱ ] [ ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢۱ ] [ ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢٠ ] [ ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢٠ ] [ ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/۱٩ ] [ ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/۱٩ ] [ ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/۱٦ ] [ ۱:٤٧ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

050415_0910_16.jpg

برای مشاهده کلیپ های تصویری به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٢/۱٥ ] [ ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/۱٤ ] [ ۱:۳٩ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/۱٤ ] [ ۱:۳٤ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/۱٤ ] [ ۱:۳۱ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/۱۳ ] [ ۱:٤٧ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/۱۳ ] [ ۱:٤٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

PayameGhadir

 

برای دیدن فیلم جشن میلاد امام جواد علیه السلام به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٢/٩ ] [ ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٩ ] [ ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

PayameGhadir

PayameGhadir

[ ۱۳٩٤/٢/۸ ] [ ۱:٤٤ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/۸ ] [ ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/۸ ] [ ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/۸ ] [ ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/۸ ] [ ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٧ ] [ ٢:٠۱ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٧ ] [ ۱:٤٤ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٦ ] [ ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٦ ] [ ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٦ ] [ ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٦ ] [ ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٦ ] [ ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

PayameGhadir

برای دیدن کلیپ شهادت امام هادی علیه السلام به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٢/٢ ] [ ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢ ] [ ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

PayameGhadir

برای مشاهده تصاویر بیشتر به ادامه مطلب
مراجعه نمائید


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٢/٢ ] [ ٩:٢٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢ ] [ ٩:٢٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢ ] [ ٩:٢٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢ ] [ ٩:۱٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢ ] [ ٩:۱٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢ ] [ ٩:٠٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢ ] [ ٩:٠۱ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢ ] [ ۸:۳۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/٢/٢ ] [ ۸:۳٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/۱/۳۱ ] [ ٢:٠٦ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/۱/٢٦ ] [ ۱:۱٤ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/۱/٢٦ ] [ ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/۱/٢٦ ] [ ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/۱/٢٦ ] [ ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

PayameGhadir

برای مشاهده کلیپ های تصویری به ادامه مطلب مراجعه نمایید


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱/٢٥ ] [ ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

PayameGhadir

برای مشاهده کلیپ های تصویری به ادامه مطلب مراجعه نمایید


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱/٢٥ ] [ ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

PayameGhadir

ردیف اول بالا از سمت راست:
همکار گرامی آقای مجید حیدری – مجتبی برادر علیزاده اقدم – محمد کنگرانی فراهانی

ردیف دوم:
امیر مسعود عابدینی – مهدی باقری معین – محمد جواد مشایخی – مجتبی فراتین – امیر حسن محمد

ردیف سوم نشسته :
پارسا نیکخواه – محمد محمد پوریان جان فشان – محمد واضحی آشتیانی – سید علی موذنی – محمد علی شاه بختی – محمد حسین ایلخانی

[ ۱۳٩٤/۱/٢٥ ] [ ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/۱/٢٥ ] [ ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/۱/٢٥ ] [ ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

PayameGhadir

برای مشاهده کلیپ به ادامه مطلب مراجعه فرمائید


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱/٢٤ ] [ ۱:٤۸ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/۱/٢٤ ] [ ۱:۳۳ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/۱/٢٤ ] [ ۱:۳٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/۱/٢٤ ] [ ۱:۳٠ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/۱/٢٤ ] [ ۱:٢٦ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/۱/٢۳ ] [ ۸:٥٠ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

PayameGhadir

ایستاده از سمت راست:
امیر رضا کهندانی – محمد طه ابتکار – محمد مهدی داورزنی – امیر رضا فرح دوست

نشسته از راست :
مهدیار هاشمی – امیرعلی حقیقت فرد – علیرضا فرهمند زاد – سید الیاس ربانی – سید علی میریان

[ ۱۳٩٤/۱/٢٢ ] [ ۱:۳٠ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/۱/٢٢ ] [ ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/۱/٢٢ ] [ ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/۱/٢٢ ] [ ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/۱/٢٢ ] [ ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/۱/٢٢ ] [ ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

PayameGhadir

برای مشاهده کلیپ های تصویری به ادامه مطلب مراجعه نمایید


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱/۱٩ ] [ ٢:۱٠ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/۱/۱٩ ] [ ٢:٠٠ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/۱/۱٩ ] [ ۸:٥٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/۱/۱۸ ] [ ۱:۱٦ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٤/۱/۱۸ ] [ ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

امکانات وب
دانشنامه عاشورا Online User
  • تبلیغات متنی | مهم نیوز