دبستان پیام غدیر, منطقه 12 تهران, اختتامیه پیش دبستانی