برچسب ها : دبستان پیام غدیر ، منطقه 12 تهران ، اختتامیه پیش دبستانی