دبستان پیام غدیر 2( پسرانه غیردولتی ) - منطقه 12 تهران

میدان بهارستان - خ صفی علیشاه - پ 122 - تلفن 77537441

گزارش تصویری از سیزدهمین جلسه اردوی پایگاه تابستانی ۹4
ساعت ٩:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/۳۱  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، اردوی تاستانی

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از دوازدهمین جلسه اردوی پایگاه تابستانی ۹4
ساعت ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٢۸  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پایگاه تابستانی

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از یازدهمین جلسه اردوی پایگاه تابستانی ۹4 – دریاچه خلیج فارس
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٢٧  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پارک خلیج فارس

PayameGhadir


 
چهارمین جلسه آموزش مربیان موسسه پیام غدیر و زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٢٦  کلمات کلیدی:

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از دهمین جلسه اردوی پایگاه تابستانی ۹4
ساعت ۸:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٢٤  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پایگاه تابستانی

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از نهمین جلسه اردوی پایگاه تابستانی ۹4
ساعت ٦:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٢٢  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پایگاه تابستانی

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از هشتمین جلسه اردوی تابستانی ۹4 – کارخانه بستنی سازی روز
ساعت ٧:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٢۱  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، کارخانه بستنی سازی

PayameGhadir


 
سومین جلسه آموزش مربیان موسسه پیام غدیر و بازدید از موزه دارالفنون
ساعت ٦:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/۱٩  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، موزه دارالفنون

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از هفتمین جلسه اردوی پایگاه تابستانی ۹4
ساعت ٧:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/۱٧  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پایگاه تابستانی

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از ششمین جلسه اردوی تابستانی ۹4
ساعت ۸:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/۱٤  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پایگاه تابستانی

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از پنجمین جلسه اردوی تابستانی ۹4 – باغ پرندگان
ساعت ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/۱٢  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، باغ پرندگان

PayameGhadir


 
دومین جلسه آموزش مربیان موسسه پیام غدیر و بازدید از موزه استاد ملک
ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/۱۱  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، موزه ملک

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از چهارمین جلسه اردوی تابستانی ۹4 دبستان پیام غدیر
ساعت ۱:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٥/۱۱  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پایگاه تابستانی

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از سومین جلسه اردوی تابستانی ۹4 دبستان پیام غدیر
ساعت ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/۱٠  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، primary school ، payame ghadir ، پایگاه تابستانی

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از دومین جلسه اردوی تابستانی ۹4 – پارک ارم
ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٥  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پارک ارم

PayameGhadir


 
اولین جلسه آموزش مربیان موسسه پیام غدیر و بازدید از موزه دائره المعارف بزرگ اسلا
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٤  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، موزه دائره المعارف بزرگ اسلامی

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از اولین جلسه اردوی تابستانی ۹4 دبستان پیام غدیر
ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/۳  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، اردوی تابستانی

PayameGhadir

گزارش


 
اعلام نتایج جشن یادگیری سال تحصیلی 94 - 93
ساعت ٧:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۳٠  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، نتایج جشن یادگیری

PayameGhadir


 
اردوی تفریحی ورزشی پینت بال – پایه ششم
ساعت ٧:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۳٠  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پینت بال

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از مستند سازی برنامه قرآنی 1449
ساعت ٧:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۳٠  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، مستند سازی

PayameGhadir


 
آمادگی برای جشن یادگیری درس ریاضی – پایه ششم
ساعت ۸:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٥  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، جشن یادگیری

PayameGhadir


 
اولین جشن یادگیری کتبی پایه ششم - درس هدیه آسمانی
ساعت ۸:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۳  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، جشن یادگیری

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از جشن یادگیری درس فارسی - پایه پنجم
ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، جشن یادگیری

PayameGhadir


 
اردوی تفریحی پینت بال – پایه پنجم
ساعت ۸:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، اردوی تفریحی پینت بال

PayameGhadir


 
مراسم جشن میلاد امام حسین و حضرت عباس علیه السلام
ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، جشن میلاد

PayameGhadir


 
اردوی تفریحی پینت بال - پایه چهارم
ساعت ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۳۱  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، پینت بال

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از تمرینات ورزشی در ورزشگاه برق – پایه ششم
ساعت ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۳۱  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، payame ghadir ، primary school ، ورزشگاه برق

PayameGhadir


 
گزارش تصویری از جشن یادگیری درس ریاضی – پایه چهارم
ساعت ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۳٠  کلمات کلیدی: دبستان پیام غدیر ، primary school ، payame ghadir

PayameGhadir


 
← صفحه بعد صفحه قبل →