ردیف اوّل از بالا از سمت راست:

مصطفی فراتین - محمد حسین تاجیک - محمدصالح سرزعیم - امیرحسین حضرتی - معید احمدی دستجردی

 

رديف وسط از سمت راست:

علی ضرغام پور - امیر محمد مظفریه - مهدی شرکت معصوم - امیرحسین حضرتی - ایمان اکبری - احمد معینی آرانی - عرشیا پرورده مهر

 

رديف سوم (نشسته):

امیرمحمد بنی جانی - سید مهدی اسماعیلی - سید علی اخلاقی مدیری - مهدی تقی دولابی - محمد مهدی شصتی کریمی - امیرحسین محبی

  

 

ردیف اوّل از بالا از سمت راست:

حسین شکوهی - ابوالفضل خانبابایی - محمد حسین تهرانی مقدم - محمد ایمان خزانه داری 

 

رديف وسط از سمت راست:

علی داورزنی - سید محمدرضا میرعلی - سید علی میرمعینی - امیرحسین ابراهیمی - ابوالفضل جواهرپور

 

رديف سوم (نشسته):

امیرحسین عرب - علیرضا علوی مفرد - سید علی مؤذنی - پارسا نیکخواه - معین دربانی

 

 

 

ردیف اوّل از بالا از سمت راست:

محمد جواد شاه بختی - سید احمد رضا طباطبایی - محمد علی سبزعلی

 

رديف وسط از سمت راست:

سید الیاس ربانی - امیرحسین پیراینده - محمد حسین سمیعی - علیرضا نجفی فرد

 

رديف سوم (نشسته):

سید علی میریان - علیرضا فرهمند زاد - علی نامنی - محمد هادی بهفراد

 

ردیف اوّل از بالا از سمت راست:

عرفان روستا - مهدی رحمتی - محمد امین رحمتی - روح الامین کمیلی - امیرعلی قربانی

 

رديف وسط از سمت راست:

علیرضا شریفی پور - علی احمدی - محمدحسین آئینه چی - محمد صالحی صفت

 

رديف سوم (نشسته):

محمد معین نوروزی خوش - سید محمد محسن صادقی - سید عباس ابراهیمی - ابوالفضل ریحانی زاده

 

ردیف اوّل از بالا از سمت راست:

سید عرفان نیک نژاد - محمد حسین میری - علیرضا کنگرانی - محمدعلی غلامی - محمد حسن نقابی - سیدعلی میرمعینی - محمدصدرا ادیبی فرد - فرهاد تنهایی

 

رديف دوم (جلو) از سمت راست:

سید حسین امامی - علی حمزه لو - محمد حسین فرهنگی - محمدصادق حسامی - محسن فیض آبادی - علیرضا سیاح نظری -حسین وره مهر - سید محمد مهدی حاجی بابائیان - علی عرفانی منفرد