برای دریافت نمودن هر فایل صوتی ، روی نوشته آن کلیک کنید تا در رایانه تان ذخیره شود

 

سوره مبارکه حمد

 

سوره مبارکه حجر

 

سوره مبارکه مریم

 

سوره مبارکه حشر

 

سوره مبارکه تکویر

 

سوره مبارکه طارق

 

سوره مبارکه فجر

 

سوره مبارکه بلد

 

سوره مبارکه شمس

 

سوره های مبارکه ضحی ، تین و انشحراح


تواشیح

 

1- ابا الانبیاء                                 دانلود

2- یا ربنا                                      دانلود

3- ربی سبحانک                           دانلود

4- مع الله                                     دانلود

5- یا الله                                      دانلود

6- الا الصلاتی                              دانلود

7-سبحان الله                               دانلود

8- ربنا صلی                                دانلود

9- الله الله                                   دانلود

10- اسلامی                               دانلود