همکاران دبستان پیام غدیر منطقه ١٢ تهران

 

 

جناب آقای بابامرادی مدیریت محترم دبستان

 

آقای مرتضی عباسی معاونت آموزشی

 


آقای علی پوست شور معاونت پرورشی

 

آقای علی اکبر خرّاطها معاونت انضباطی

 


آقای شعبانی معاونت پژوهشی

 

همکاران پایه ششم

 


آقای محمدرضا مداحیان سرپرست و مربی پایه ششم

 


آقای محمود ایراندوست مربی پایه ششم

 آقای یحیی ایراندوست مربی پایه ششم

 


آقای علی رسولیان مربی پایه ششم


همکاران پایه پنجم

 


آقای رضا صادقی سرپرست پایه پنجم

 


آقای علیرضا نوشیروانی مربی پایه پنجم

 


آقای مهرداد رسولی مربی پایه پنجم

 


آقای ایمان شاپورگان مربی پایه پنجم

 

همکاران پایه چهارم

 


آقای حداد سرپرست پایه چهارم

 


آقای علی مخبریان مربی پایه چهارم

 آقای موسی علی مرادی مربی پایه چهارم

 آقای محمدرضا نوچه خواه مربی پایه چهارم

 

 همکاران فناوری و انتشارات

 


آقای جان نثاری انتشارات و آرشیو
 


آقای خوشبختی طراح و حروف چین
 


آقای روشن مهر طراح و حروف چین

 آقای محمد محمودی امور کامپیوتری معاونین

 

همکاران اداری

 


آقای معافی مسئول روابط عمومی
 

 

آقای حسین فرهادی مسئول امور دفتری و بایگانی اسناد 

  

 

آقای بغدادچی پاسخگوی مراجعینآقای تعالی پاسخگوی مراجعین

 

همکاران واحدهای پرورشی و فوق برنامه

  


آقای مجید حیدری مسئول امور پرورشی
 


آقای منصور یونسی پرورشی مدرسه
 


آقای کامران گنجی مسئول سایت رایانه

 


آقای سینا رضایی وحید همکار سایت و مربی رایانه

 


 آقای محمدعلی بندلی مسئول واحد کتابخانه

  آقای فرید طائب مربی نقاشی

 


 آقای جوپاری مربی زبان انگلیسی 


همکاران نظامت

 


آقای سید محمد جلالی ناظم مربی مدرسه


 

آقای مهدی کردبچه ناظم مربی مدرسه

 

 

آقای داداشی ناظم مربی مدرسه