همکاران دبستان پیام غدیر منطقه ١٢ تهران

 

 

جناب آقای بابامرادی مدیریت محترم دبستان

 

همکاران پایه ششم

 


آقای لطفی سرپرست و مربی پایه ششم

 


آقای نوشیروانی مربی پایه ششم

 


آقای سجاد محمدی مربی پایه ششم


همکاران پایه پنجم

 


آقای عباسی سرپرست پایه پنجم و معاون آموزشی مدرسه

 

 


آقای رسولیان مربی پایه پنجم

 


آقای محمود ایراندوست مربی پایه پنجم

 


آقای رسولی مربی پایه پنجم

 


همکاران پایه چهارم

 


آقای حداد سرپرست پایه چهارم

 


آقای علی مخبریان مربی کلاس چهارم دو

 

 

 همکاران فناوری و انتشارات

 


آقای جان نثاری انتشارات و آرشیو
 


آقای خوشبختی طراحی و حروف چینی  پایه های اول تا سوم
 


آقای روشن مهر طراحی و حروف چینی  پایه های چهارم و پنجم و ششم و پرورشی

 

 

همکاران اداری

 


آقای معافی مسئول روابط عمومی
 

 

آقای شریف زاده مسئول امور دفتری و بایگانی اسناد آقای تعالی پاسخگوی مراجعین

 

همکاران واحدهای پرورشی و فوق برنامه

  


آقای مجید حیدری مسئول امور پرورشی و دبیر پایه چهارم
 


آقای یونسی پرورشی مدرسه
 

 


آقای گنجی مسئول سایت رایانه

 


آقای سینا رضایی وحید همکار سایت رایانه 

 


 آقای محمدرضا نوچه خواه همکار سایت رایانه و مربی قرآن


همکاران نظامت

 


آقای سید محمد جلالی ناظم مربی مدرسه


 


آقای عرفان محمودزاده ناظم مربی مدرسه