توزیع نتایج جشن یادگیری دانش آموزان دبستان پیام غدیر - سال تحصیلی 96 – 1395

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/۱۱ | ۱:٥٤ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس فارسی شفاهی – پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/٧ | ۱:٤٧ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس نگارش – پایه پنجم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/٧ | ۱:٤٤ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس نگارش – پایه چهارم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/٧ | ۱:۳۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس هدیه آسمان – پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/٦ | ۱:٢٤ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس ریاضی – پایه پنجم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/٦ | ۱:۱٠ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس ریاضی – پایه چهارم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/٦ | ۱:٠٦ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس املاء – پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/۳ | ۱:٥۳ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس هدیه آسمان – پایه پنجم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/۳ | ۱:٤٧ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس زبان انگلیسی – پایه چهارم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/۳ | ۱:٤٤ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس ریاضی – پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/٢ | ٢:٢۳ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس علوم – پایه پنجم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/٢ | ٢:۱٢ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس علوم – پایه چهارم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/٢ | ٢:٠۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()