جلسه ششم آموزش ضمن خدمت همکاران دبستان پیام غدیر

تاريخ : ۱۳٩٥/٥/٢٧ | ٢:۱٧ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

مراسم اختتامیه اردوی تابستانی 95

تاريخ : ۱۳٩٥/٥/٢٦ | ۳:٢٩ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از روز هفدهم اردوی تابستانی + پارک مهرگان

تاريخ : ۱۳٩٥/٥/٢٥ | ٤:۳٧ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از اردوی تابستانی – روز پانزدهم

تاريخ : ۱۳٩٥/٥/٢٤ | ٢:٥۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی همکاران دبستان پیام غدیر شماره 2

تاريخ : ۱۳٩٥/٥/٢٠ | ۳:٠٥ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از اردوی تابستانی – روز پانزدهم

تاريخ : ۱۳٩٥/٥/۱٩ | ٢:۳٤ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از روز چهاردهم اردوی تابستانی + شهربازی مجتمع کوروش

تاريخ : ۱۳٩٥/٥/۱۸ | ۳:٠۱ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از اردوی تابستانی – روز سیزدهم

تاريخ : ۱۳٩٥/٥/۱٧ | ٢:٥٦ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از اردوی تابستانی – روز دوازدهم

تاريخ : ۱۳٩٥/٥/۱٢ | ٢:٤۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از روز یازدهم اردوی تابستانی + کارخانه بستنی سازی و پارک پلیس

تاريخ : ۱۳٩٥/٥/۱۱ | ۳:۳٩ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از اردوی تابستانی – روز دهم

تاريخ : ۱۳٩٥/٥/۱٠ | ٢:۳٤ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی همکاران دبستان پیام غدیر شماره 2

تاريخ : ۱۳٩٥/٥/٦ | ٢:۱٩ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از اردوی تابستانی – روز هشتم

تاريخ : ۱۳٩٥/٥/٥ | ٢:٥٠ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از روز هشتم اردوی تابستانی + اردوی دریاچه شهدای خلیج فارس

تاريخ : ۱۳٩٥/٥/٤ | ٤:٠٢ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از اردوی تابستانی – روز هفتم

تاريخ : ۱۳٩٥/٥/۳ | ٢:۳٠ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

پلی کپی های بازی و ریاضی – پایه چهارم

تاريخ : ۱۳٩٥/٥/۳ | ۱:٠٩ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

دوره ضمن خدمت همکاران دبستان پیام غدیر - جلسه سوم

تاريخ : ۱۳٩٥/٥/۳ | ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()