توزیع نتایج جشن یادگیری دانش آموزان دبستان پیام غدیر

تاريخ : ۱۳٩٥/۳/۱۳ | ٢:٠٠ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از روز شاد در مدرسه

تاريخ : ۱۳٩٥/۳/۱٢ | ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم انشا – پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٥/۳/۱٠ | ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم اجتماعی - پایه پنجم

تاريخ : ۱۳٩٥/۳/۱٠ | ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم اجتماعی – پایه چهارم

تاريخ : ۱۳٩٥/۳/۱٠ | ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری درس املاء – پایه چهارم

تاريخ : ۱۳٩٥/۳/٩ | ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری درس ریاضی - پایه پنجم

تاريخ : ۱۳٩٥/۳/٩ | ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری خوشنویسی و قرآن نوبت دوم– پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٥/۳/۸ | ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری خوشنویسی نوبت دوم – پایه پنجم

تاريخ : ۱۳٩٥/۳/۸ | ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری علوم نوبت دوم – پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٥/۳/٧ | ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری علوم نوبت دوم – پایه پنجم

تاريخ : ۱۳٩٥/۳/٧ | ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری علوم نوبت دوم – پایه چهارم

تاريخ : ۱۳٩٥/۳/٧ | ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری درس ریاضی – پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٥/۳/٤ | ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری درس املاء – پایه پنجم

تاريخ : ۱۳٩٥/۳/٤ | ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری درس هدیه آسمانی – پایه چهارم

تاريخ : ۱۳٩٥/۳/٤ | ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری فارسی – پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٥/۳/۳ | ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری فارسی نوبت دوم – پایه پنجم

تاريخ : ۱۳٩٥/۳/۳ | ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری ریاضی نوبت دوم – پایه چهارم

تاريخ : ۱۳٩٥/۳/۳ | ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری املا نوبت دوم – پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٥/۳/۳ | ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری فارسی نوبت دوم – پایه چهارم

تاريخ : ۱۳٩٥/۳/۳ | ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()