گزارش تصویری از سیزدهمین جلسه اردوی پایگاه تابستانی ۹4

تاريخ : ۱۳٩٤/٥/۳۱ | ٩:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از دوازدهمین جلسه اردوی پایگاه تابستانی ۹4

تاريخ : ۱۳٩٤/٥/٢۸ | ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از یازدهمین جلسه اردوی پایگاه تابستانی ۹4 – دریاچه خلیج فارس

تاريخ : ۱۳٩٤/٥/٢٧ | ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

چهارمین جلسه آموزش مربیان موسسه پیام غدیر و زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام

تاريخ : ۱۳٩٤/٥/٢٦ | ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از دهمین جلسه اردوی پایگاه تابستانی ۹4

تاريخ : ۱۳٩٤/٥/٢٤ | ۸:٤٦ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از نهمین جلسه اردوی پایگاه تابستانی ۹4

تاريخ : ۱۳٩٤/٥/٢٢ | ٦:٥٠ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از هشتمین جلسه اردوی تابستانی ۹4 – کارخانه بستنی سازی روز

تاريخ : ۱۳٩٤/٥/٢۱ | ٧:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

سومین جلسه آموزش مربیان موسسه پیام غدیر و بازدید از موزه دارالفنون

تاريخ : ۱۳٩٤/٥/۱٩ | ٦:٤٠ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از هفتمین جلسه اردوی پایگاه تابستانی ۹4

تاريخ : ۱۳٩٤/٥/۱٧ | ٧:٤٩ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از ششمین جلسه اردوی تابستانی ۹4

تاريخ : ۱۳٩٤/٥/۱٤ | ۸:٠۱ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از پنجمین جلسه اردوی تابستانی ۹4 – باغ پرندگان

تاريخ : ۱۳٩٤/٥/۱٢ | ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

دومین جلسه آموزش مربیان موسسه پیام غدیر و بازدید از موزه استاد ملک

تاريخ : ۱۳٩٤/٥/۱۱ | ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از چهارمین جلسه اردوی تابستانی ۹4 دبستان پیام غدیر

تاريخ : ۱۳٩٤/٥/۱۱ | ۱:٠٤ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از سومین جلسه اردوی تابستانی ۹4 دبستان پیام غدیر

تاريخ : ۱۳٩٤/٥/۱٠ | ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از دومین جلسه اردوی تابستانی ۹4 – پارک ارم

تاريخ : ۱۳٩٤/٥/٥ | ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

اولین جلسه آموزش مربیان موسسه پیام غدیر و بازدید از موزه دائره المعارف بزرگ اسلا

تاريخ : ۱۳٩٤/٥/٤ | ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از اولین جلسه اردوی تابستانی ۹4 دبستان پیام غدیر

PayameGhadir

گزارشادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٤/٥/۳ | ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()