روزانه

      موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩٥/۱٢/٢٩ ] [ ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از اردوی تابستانی – روز هفتم

[ ۱۳٩٥/٥/۳ ] [ ٢:۳٠ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

پلی کپی های بازی و ریاضی – پایه چهارم

دبستان پیام غدیرموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/٥/۳ ] [ ۱:٠٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

دوره ضمن خدمت همکاران دبستان پیام غدیر - جلسه سوم

[ ۱۳٩٥/٥/۳ ] [ ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از اردوی تابستانی – روز ششم

[ ۱۳٩٥/٤/٢٩ ] [ ٢:۳٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از روز پنجم اردوی تابستانی + کارتینگ و پینت بال

[ ۱۳٩٥/٤/٢۸ ] [ ۳:٠٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از فعالیت های اردوی تابستانی – روز چهارم

[ ۱۳٩٥/٤/٢٧ ] [ ۳:٢۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از روز دوم اردوی تابستانی + آموزش تیراندازی

[ ۱۳٩٥/٤/٢۱ ] [ ٢:٥٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از اردوی تابستانی- روز اول

[ ۱۳٩٥/٤/٢٠ ] [ ۳:٠۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

توزیع نتایج جشن یادگیری دانش آموزان دبستان پیام غدیر

دبستان پیام غدیرموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/۳/۱۳ ] [ ٢:٠٠ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از روز شاد در مدرسه

[ ۱۳٩٥/۳/۱٢ ] [ ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم انشا – پایه ششم

[ ۱۳٩٥/۳/۱٠ ] [ ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم اجتماعی - پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/۳/۱٠ ] [ ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم اجتماعی – پایه چهارم

[ ۱۳٩٥/۳/۱٠ ] [ ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری درس املاء – پایه چهارم

[ ۱۳٩٥/۳/٩ ] [ ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری درس ریاضی - پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/۳/٩ ] [ ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری خوشنویسی و قرآن نوبت دوم– پایه ششم

[ ۱۳٩٥/۳/۸ ] [ ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری خوشنویسی نوبت دوم – پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/۳/۸ ] [ ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری علوم نوبت دوم – پایه ششم

[ ۱۳٩٥/۳/٧ ] [ ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری علوم نوبت دوم – پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/۳/٧ ] [ ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]