روزانه

      تاريخ : ۱۳٩٦/۱٢/٢٩ | ٥:۱٧ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

توزیع نتایج جشن یادگیری دانش آموزان دبستان پیام غدیر - سال تحصیلی 96 – 1395

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/۱۱ | ۱:٥٤ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس فارسی شفاهی – پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/٧ | ۱:٤٧ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس نگارش – پایه پنجم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/٧ | ۱:٤٤ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس نگارش – پایه چهارم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/٧ | ۱:۳۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس هدیه آسمان – پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/٦ | ۱:٢٤ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس ریاضی – پایه پنجم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/٦ | ۱:۱٠ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس ریاضی – پایه چهارم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/٦ | ۱:٠٦ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس املاء – پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/۳ | ۱:٥۳ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس هدیه آسمان – پایه پنجم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/۳ | ۱:٤٧ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس زبان انگلیسی – پایه چهارم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/۳ | ۱:٤٤ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس ریاضی – پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/٢ | ٢:٢۳ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس علوم – پایه پنجم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/٢ | ٢:۱٢ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس علوم – پایه چهارم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/٢ | ٢:٠۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس نگارش – پایه ششم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/۱ | ٢:٤٠ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس املاء – پایه پنجم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/۱ | ٢:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم درس هدیه های آسمان – پایه چهارم

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/۱ | ٢:٢۱ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

گزارش تصویری از برنامه شبی در مدرسه - بیتوته

تاريخ : ۱۳٩٦/۳/۱ | ٢:۱۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

برنامه غذایی اردیبهشت ماه

تاريخ : ۱۳٩٦/٢/۳۱ | ٥:٥٤ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()

متولدین اردیبهشت ماه تولدتان مبارک

Islamic School

ردیف اوّل از بالا از سمت راست:

آقایان بهارمست – شعبانی - خاکسار – حسینی – باقر زاده – ربانی –طلا – برجی – پرورده

   

ردیف وسط از سمت راست:

موسوی - نبی - ده نو – خرازی مقدم – آقا میر – یوسف خیل – اسماعیل بیگی – کوهی- توسلی

   

ردیف سوم (نشسته):

آریایی جو – میراحمدیان - سید جوادی - خان بابائی – ابوالقاسمی – اکبری – سخایی

    

Islamic Schoolتاريخ : ۱۳٩٦/٢/۳۱ | ٤:٤۳ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر | نظرات ()