روزانه

      موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩٥/۱٢/٢٩ ] [ ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

 

 

 

 

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩٥/۳/٢٥ ] [ ۱٢:٠٥ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

توزیع نتایج جشن یادگیری دانش آموزان دبستان پیام غدیر

دبستان پیام غدیرموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/۳/۱۳ ] [ ٢:٠٠ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از روز شاد در مدرسه

[ ۱۳٩٥/۳/۱٢ ] [ ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم انشا – پایه ششم

[ ۱۳٩٥/۳/۱٠ ] [ ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم اجتماعی - پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/۳/۱٠ ] [ ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری نوبت دوم اجتماعی – پایه چهارم

[ ۱۳٩٥/۳/۱٠ ] [ ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری درس املاء – پایه چهارم

[ ۱۳٩٥/۳/٩ ] [ ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری درس ریاضی - پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/۳/٩ ] [ ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری خوشنویسی و قرآن نوبت دوم– پایه ششم

[ ۱۳٩٥/۳/۸ ] [ ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری خوشنویسی نوبت دوم – پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/۳/۸ ] [ ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری علوم نوبت دوم – پایه ششم

[ ۱۳٩٥/۳/٧ ] [ ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری علوم نوبت دوم – پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/۳/٧ ] [ ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری علوم نوبت دوم – پایه چهارم

[ ۱۳٩٥/۳/٧ ] [ ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری درس ریاضی – پایه ششم

[ ۱۳٩٥/۳/٤ ] [ ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری درس املاء – پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/۳/٤ ] [ ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری درس هدیه آسمانی – پایه چهارم

[ ۱۳٩٥/۳/٤ ] [ ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری فارسی – پایه ششم

[ ۱۳٩٥/۳/۳ ] [ ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری فارسی نوبت دوم – پایه پنجم

[ ۱۳٩٥/۳/۳ ] [ ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از جشن یادگیری ریاضی نوبت دوم – پایه چهارم

[ ۱۳٩٥/۳/۳ ] [ ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]