روزانه

      موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩٥/۱٢/٢٩ ] [ ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از درس ریاضی – کلاس ششم 2

[ ۱۳٩٥/٧/٤ ] [ ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از کارگاه نگارش – کلاس چهارم 3

[ ۱۳٩٥/٧/٤ ] [ ۱٢:٤٥ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از درس علوم – کلاس پنجم 2

[ ۱۳٩٥/٧/٤ ] [ ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

اولین مراسم صبحگاه سال تحصیلی جدید – قرائت جمعی قرآن کریم

[ ۱۳٩٥/٧/٤ ] [ ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

جلسه معارفه دانش آموزان با مربیان و کادر آموزشی دبستان پیام غدیر

[ ۱۳٩٥/٧/۳ ] [ ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی 96 - 1395

[ ۱۳٩٥/٧/۳ ] [ ٢:٠۱ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

جلسه آشنایی اولیاء و مربیان با فعالیت های آموزشی و پرورشی دبستان پیام غدیر – پای

[ ۱۳٩٥/٦/۳٠ ] [ ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

جلسه آشنایی اولیاء و مربیان با فعالیت های آموزشی و پرورشی دبستان پیام غدیر – پایموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:

[ ۱۳٩٥/٦/۳٠ ] [ ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

جلسه آشنایی اولیاء و مربیان با فعالیت های آموزشی و پرورشی دبستان پیام غدیر – پای

[ ۱۳٩٥/٦/۳٠ ] [ ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

جلسه آشنایی اولیاء و مربیان با فعالیت های آموزشی و پرورشی دبستان پیام غدیر – پای

[ ۱۳٩٥/٦/٢٩ ] [ ٤:٠۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

جلسه ششم آموزش ضمن خدمت همکاران دبستان پیام غدیر

[ ۱۳٩٥/٥/٢٧ ] [ ٢:۱٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

مراسم اختتامیه اردوی تابستانی 95

[ ۱۳٩٥/٥/٢٦ ] [ ۳:٢٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از روز هفدهم اردوی تابستانی + پارک مهرگان

[ ۱۳٩٥/٥/٢٥ ] [ ٤:۳٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از اردوی تابستانی – روز پانزدهم

[ ۱۳٩٥/٥/٢٤ ] [ ٢:٥۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی همکاران دبستان پیام غدیر شماره 2

[ ۱۳٩٥/٥/٢٠ ] [ ۳:٠٥ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از اردوی تابستانی – روز پانزدهم

[ ۱۳٩٥/٥/۱٩ ] [ ٢:۳٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از روز چهاردهم اردوی تابستانی + شهربازی مجتمع کوروش

[ ۱۳٩٥/٥/۱۸ ] [ ۳:٠۱ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از اردوی تابستانی – روز سیزدهم

[ ۱۳٩٥/٥/۱٧ ] [ ٢:٥٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از اردوی تابستانی – روز دوازدهم

[ ۱۳٩٥/٥/۱٢ ] [ ٢:٤۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]