روزانه

      موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩٥/۱٢/٢٩ ] [ ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

جلسه ششم آموزش ضمن خدمت همکاران دبستان پیام غدیر

[ ۱۳٩٥/٥/٢٧ ] [ ٢:۱٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

مراسم اختتامیه اردوی تابستانی 95

[ ۱۳٩٥/٥/٢٦ ] [ ۳:٢٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از روز هفدهم اردوی تابستانی + پارک مهرگان

[ ۱۳٩٥/٥/٢٥ ] [ ٤:۳٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از اردوی تابستانی – روز پانزدهم

[ ۱۳٩٥/٥/٢٤ ] [ ٢:٥۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی همکاران دبستان پیام غدیر شماره 2

[ ۱۳٩٥/٥/٢٠ ] [ ۳:٠٥ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از اردوی تابستانی – روز پانزدهم

[ ۱۳٩٥/٥/۱٩ ] [ ٢:۳٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از روز چهاردهم اردوی تابستانی + شهربازی مجتمع کوروش

[ ۱۳٩٥/٥/۱۸ ] [ ۳:٠۱ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از اردوی تابستانی – روز سیزدهم

[ ۱۳٩٥/٥/۱٧ ] [ ٢:٥٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از اردوی تابستانی – روز دوازدهم

[ ۱۳٩٥/٥/۱٢ ] [ ٢:٤۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از روز یازدهم اردوی تابستانی + کارخانه بستنی سازی و پارک پلیس

دبستان پیام غدیرموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/٥/۱۱ ] [ ۳:۳٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از اردوی تابستانی – روز دهم

[ ۱۳٩٥/٥/۱٠ ] [ ٢:۳٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی همکاران دبستان پیام غدیر شماره 2

[ ۱۳٩٥/٥/٦ ] [ ٢:۱٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از اردوی تابستانی – روز هشتم

[ ۱۳٩٥/٥/٥ ] [ ٢:٥٠ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از روز هشتم اردوی تابستانی + اردوی دریاچه شهدای خلیج فارس

[ ۱۳٩٥/٥/٤ ] [ ٤:٠٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از اردوی تابستانی – روز هفتم

[ ۱۳٩٥/٥/۳ ] [ ٢:۳٠ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

پلی کپی های بازی و ریاضی – پایه چهارم

دبستان پیام غدیرموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/٥/۳ ] [ ۱:٠٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

دوره ضمن خدمت همکاران دبستان پیام غدیر - جلسه سوم

[ ۱۳٩٥/٥/۳ ] [ ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از اردوی تابستانی – روز ششم

[ ۱۳٩٥/٤/٢٩ ] [ ٢:۳٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

گزارش تصویری از روز پنجم اردوی تابستانی + کارتینگ و پینت بال

[ ۱۳٩٥/٤/٢۸ ] [ ۳:٠٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]